Endelig en forpliktelse

Gode takter fra Bjarne Håkon Hanssen!

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tid for ros: Fra 10. september har følgende pressemelding ligget ute på AIDs hjemmesider:

< a href=\'http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/pressesenter/pressemeldinger/2007/Tettere-oppfolging-tiltak-skal-fa-flere-.html?id=480362\'>Nytt avklaringstiltak<a/>

Formålet med å opprette et nytt avklaringstiltak er å kunne tilby alle arbeidssøkere som har behov for det en grundig kartlegging av ressurser, muligheter og hindringer for å komme i arbeid.

I dag er kjøp av avklaringstjenester forbeholdt sykmeldte og yrkeshemmede arbeidssøkere. Målet med avklaringsprosessen er å legge et godt grunnlag for valg av virkemidler som kan fremme overgang til arbeid.

Med fare for å virke overoptimistisk og -positiv, så opplever jeg dette som om jeg har blitt bønnhørt. Det er jo svaret jeg har ventet forgjeves på fra NAV Oslo Sentrum Arbeid på <a href=\'http://www.politiskforum.no/index.php?topic=430.msg6119;topicseen#new\'>mitt åpne brev</a> til dem av 7. august i år, etter at vårt nære samarbeid over to år så brått tok slutt i april i vår:

Saken er vel den at problemstillingene jeg redegjør for ikke gjelder meg alene, men tusenvis av andre arbeidsføre nordmenn, som på grunn av ymse omstendigheter er satt utenfor det ordinære arbeidslivet, og har blitt farlig avhengige av de skarve ytelsene fra NAV.

Det er en veldig interessant omlegging som Bjarne Håkon Hanssen presser på for nå, som dreier seg om omstillingsprosessen i hele det norske arbeidslivet, frambrakt av den økonomiske og teknologiske utviklinga, som skaper mer dynamikk og stadige utskiftninger enn det opprinnlige arbeidslivet.

Da hadde vi sliteren som jobbet for samme bedrift livet ut, i dag kommer og går bedrifter og jobbene med dem. Vi får et prosjektbasert arbeidsliv framfor det tradisjonelle faste, hvor arbeidstakeren er leverandør av tjenester, for stadig nye oppdragsgivere. Derfor vokser bemanningsbransjen og tjener store penger, fordi vi alle blir avhengige av profesjonelle mellomledd som kan formidle de tjenestene vi kan yte til trengende oppdragsgivere.

I denne situasjonen er avklaring av arbeidskraften det helt sentrale, og jeg har i min arbeidsledighet siden januar 2005 stusset på hvorfor ikke AETAT-konsulenten min, som ble NAV-konsulent i fjor høst, kunne klarere meg og ta jobben med å selge meg inn der jeg passer. Vedkommende hadde rett og slett ikke anledning til det innenfor de foreldede rammene som gjelder, og som dette nye lovforslaget om arbeidsmarkedstiltak skal gjøre om på. Når NAV til sist kjente seg tvunget til å klarere meg, slik jeg oppfordret dem til, så måtte det skje via en kvasi-diagnose, slik at jeg havnet i kategori med de sjuke og sterkt utilpassede. Med den nye loven, så trenger man ikke lengre dette.

Godt jobba, Hansen og co, og se å få den nye loven opp og gå jo raskere jo bedre!

Vennlig hilsen

Sigurd Lydersen, arbeidsfør og gira på livet. Akk!