Endelig på dagsordenen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Helt på tampen av sin statsministertid våren 1996 måtte Gro Harlem Brundtland motvillig innrømme at forskjellene mellom rike og fattige hadde økt i hennes regjeringsår. Det skjedde først etter at Statistisk sentralbyrå hadde lagt fram en undersøkelse som viste at familier med lavest inntekt hadde sakket akterut i velstandsutviklingen. Likevel forkastet et flertall på Stortinget samme høst et forslag fra Anne Enger Lahnstein om at regjeringen skulle utrede saken.
  • Den utjamningsmeldingen regjeringen la fram i går, er derfor et høyst betimelig dokument. Meldingen gir en grundig dokumentasjon på de økte ulikhetene som har skjedd her til lands siden 1986 og fram til i fjor. I mesteparten av denne tida har Arbeiderpartiet hatt regjeringsmakten. Riktignok blir det understreket at nordmenn flest har gode materielle levekår, og at Norge er et mer egalitært samfunn enn de fleste andre land. Det betyr ikke at vi skal godta den utviklingen vi har sett de siste ti åra. De rike er blitt rikere, og de fattigste er blitt liggende etter. De tendenser til nye klasseskiller vi har sett, og som særlig skyldes økte kapitalinntekter, kan ikke lenger få utvikle seg.
  • Sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa la i går fram en rekke forslag til tiltak for å minske forskjellene. Et viktig punkt i opplegget er økt kapitalbeskatning. Det skal dekke inn utgiftene som blir nødvendige for å bedre levekårene til dem som er blitt akterutseilt. Dette blir også den mest kontroversielle saken i Stortinget. I fjor høst ble et liknende forslag forkastet fordi det også innebar økt inntektsskatt. Nå må regjeringen legge fram et forslag som bare vil ramme kapitalinntektene. Da er det i realiteten opp til Arbeiderpartiet å avgjøre utfallet. Det kan samtidig avgjøre den sittende regjeringens skjebne.
  • I første omgang vil denne meldingen sette Forskjells-Norge på den politiske dagsordenen. Det er på høy tid. Da må et flertall på Stortinget også sørge for at den gir konkrete resultater.