Endelig rett

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  •  FNs kvinnekonvensjon blir likevel tatt inn i menneskerettsloven. Da Bondevik-regjeringen tidligere i år skulle inkorporere konvensjonen i norsk lov, valgte man å ta den inn i likestillingsloven. Der må den vike for trossamfunns særstilling i lovverket, mens den i menneskerettsloven ville fått forrang i motstrid med andre lover.
  •  Når den nye regjeringen tar konvensjonen inn i menneskerettsloven, hvor den naturlig hører hjemme, blir kvinners universelle rettigheter sidestilt med andre menneskerettigheter. Norge er en aktiv forsvarer av både menneskerettigheter og likestilling internasjonalt og har fra før inkorporert tre av FNs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven. Da skulle det bare mangle at vi sikret kvinners rettigheter på samme nivå i eget lovverk. At det måtte et regjeringsskifte til, er nok et tegn på en ny politisk kurs.