Endelig,gutter

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • En uventet skarp næringsminister fra Høyre har skapt bølger i håret på selveste Gutteklubben Grei. Ansgar Gabrielsen truer med 40 prosent kvinnekvotering til bedriftsstyrene hvis ikke guttene frivillig, og helst faderlig fort, slipper kvinnene til. Landets styreledere foretrekker status quo og krever forlenget amnesti. Moderniseringen og demokratiseringen er nemlig ikke kommet så langt innenfor næringslivet at det kan komme på tale å dele makten og ansvaret likelig mellom kjønnene. Ikke på lenge ennå, lyder det med full kraft fra gutterommet.
  • Lovpålagt kvotering er i praksis det mest effektive virkemiddelet for likestilling på områder som dreier seg reell samfunnsmakt. Løst prat om frivillighet og luftige løfter er ikke annet enn et politisk maktspråk, et uttrykk for antikvariske og patriarkalske holdninger. Igjen må vi minne om at likestilling er et resultat av politisk kamp og ingen belønning til snille piker. At yngre kvinner viser seg å være mot kvotering velger vi å tolke i beste mening: De er ennå ikke innhentet av virkeligheten.
  • Også regjeringen er i splid med seg selv. Utdanningsminister Kristin Clemet opprettholder sin motstand mot kvotering, som tidligere NHO-direktør, og har støtte for sitt syn i deler av stortingsgruppa. Mot seg har hun en utålmodig næringsminister og partifelle, og en enda mer utålmodig administrasjonsminister, Laila Dåvøy. Men så lenge gubbeveldet holder stand innenfor sju av ti børsnoterte selskaper, er tida overmoden for håndfast handling.
  • For å unngå en parodisk avsporing av debatten må regjeringen gjøre det klart at kravet om 40 prosent kvinner i styret skal avgrenses til børsnoterte selskaper med et antall ansatte som gjør dette rimelig, andre selskaper over en viss størrelse og selvfølgelig alle bedrifter med helt eller delvis statlig eierskap. I dag er kvinneandelen i børsselskapene på 7,5 prosent, en svak økning det siste året på grunn av flere kvinnelige ansatterepresentanter. Heldigvis, i denne saken er stortingsflertallet på parti med framtida.