Endevender admiralens aktiviteter

Forsvaret går nå gjennom bunker av enkeltbilag for reiser, middager og andre utbetalinger til kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik. I tillegg har de bedt om hjelp fra Økokrim.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsvarsledelsens spesialgruppe saumfarer nå kvitteringer, reiseregninger og andre bilag som Karlsvik har krevd refusjon for de siste fem åra.

-  Våre undersøkelser går nå mer i dybden og det vil ta noe tid. Vi har blant annet behov for å finne fram bilag og andre ting som det tar tid å finne i våre regnskaper, opplyser generalløytnant Arne Bård Dalhaug, sjef for Forsvarsstaben. Han antyder også at det kan bli aktuelt å grave lenger tilbake i tid. Fokuset for granskningen av Karlsvik, som forsvarsledelsen mistenker for økonomisk misligheter, har så langt vært på hans tid som sjef for Sjøkrigsskolen i Bergen og fra 2002 som sjef for Sjøforsvarets skoler.

Dalhaug ønsker ikke å gi inn på de konkrete funnene.

Dagbladet er kjent med at granskingen omfatter flere embetsreiser som har falt sammen med reiser tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold har foretatt.Forsvaret har også besluttet å be Økokrim og Regjeringsadvokaten om hjelp til å vurdere materialet så langt og komme med råd om den videre saksgangen.

-  Vi har bedt Økokrim om et møte for å be om råd i den videre granskingen av saken, sier Dalhaug.

En ting de vil ha hjelp til er å vurdere om bevisene så langt er tilstrekkelige for en anmeldelse.

-  Vi har hele tida sagt at vi holder det åpent om det er grunnlag for en anmeldelse, sier Dalhaug.

-  Hvordan kan dere gå ut med så sterke anklager uten å vite om det er grunnlag for anmeldelse?-  Generelt sett kan handlinger være klanderverdige, selv om de ikke er straffbare, sier Dalhaug.

Forsvarets gransking av Karlsvik ble kjent gjennom en pressemelding sist fredag. Den ble sendt ut da forsvarsledelsen ble kjent med at media satt med opplysninger om saken.

Fikk tips

Det var rett før forrige helg at forsvarsledelsen mottok tips om saken. Mandag for ei uke siden ble granskingen igangsatt og onsdag ble Karlsvik orientert om anklagene. Han valgte å ta permisjon og ryddet kontoret torsdag.

Karlsvik ble utnevnt til sin nye stilling som sjef for fellesstaben i Forsvarsstaben bare to uker før valget. Kristin Krohn Devold høstet kritikk for utnevnelsen. Forsvarssjef Sverre Diesen hadde etter det Dagbladet forstår innstilt en annen kandidat.

Karlsvik opplyste overfor VG i forbindelse med utnevnelsen i begynnelsen av september, at han var en personlig venn av Krohn Devold.

Uakseptabelt

Advokat Dag Steinfeldt som representerer Karlsvik reagerer kraftig på forsvarsledelsens framferd i saken. Han fikk via media i går vite at Forsvarsstaben søker råd hos Økokrim og Regjeringsadvokaten.

-  Vi er glade for at Forsvaret søker råd. Det ser ut som de trenger det. Men vi er ikke glade for at Dalhaug informerer oss gjennom media. Det er totalt uakseptabelt og jeg har nå påtalt det i en e-post til forsvarssjefen, sier Steinfeldt.

Han har enda ikke fått tilgang til noen dokumenter i saken. Dalhaug peker på at Karlsvik er forelagt den dokumentasjonen forsvarsledelsen hadde i forrige uke.

REAGERER: Advokat Dag <p></p>Steinfeldt (t.v.) som representerer Atle Torbjørn Karlsvik.