Energi-toppsjef må gå etter ukjent tap

Hans Erik Horn brøt kontrollrutiner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hans Erik Horn trekker seg som administrerende direktør i det kommunale energiselskapet E-CO etter brudd på interne kontrollrutiner.

Samtidig har finansdirektør Ragnar Søegaard fått andre arbeidsoppgaver, mens en ansatt som har gått ut over sine fullmakter i handelen med finansielle instrumenter, har sagt opp.

Om det vil komme ytterligere forføyninger mot vedkommende, er ennå ikke avgjort, sier styreleder Tore Olaf Rimmereid til NTB.

E-CO Energi eies av Oslo kommune, og er ett av Norges største energikonsern. Selskapet forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent.

Rimmereid vil ikke antyde størrelsen på det tapet handelen kan påføre selskapet, men fastslår at E-COs finansielle stilling ikke vil bli svekket.

- Det er ennå ikke avklart hvilke tap det kan være snakk om, men vi regner ikke med at regnskapet for 2008 vil bli vesentlig påvirket, sier Rimmereid.

Han avslår kontant å gi flere opplysninger om hva som har skjedd.

- Da avviket fra kontrollrutinene ble oppdaget, varslet administrerende direktør straks styret, som gjennomførte en omfattende intern gransking. Det er allerede truffet tiltak for å begrense den skade handelen potensielt kan ha påført selskapet, sier Rimmereid.

Han roser den avgåtte direktøren for hans innsats gjennom 15 år i selskapet, men utfallet ble likevel at toppsjefen tok på seg ansvaret og gikk.

(NTB)