Enige om det viktigste

Høyre har et klart mål for denne valgkampen: En ny regjering som kan gi Norge lavere skatter og en bedre skole. Dette ønsket vet jeg at KrFs statsministerkandidat Kjell Magne Bondevik deler. Det gleder meg. Jeg er sikker på at om vi skulle få regjeringsmakt sammen, ville vi lett kunne finne frem til viktige og nødvendige forbedringer i skolen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Dagbladet 3. august påstår Kjell Magne Bondevik at jeg har harselert over hans åpne brev om Høyres skolepolitikk. Det har jeg selvsagt aldri gjort. At Dagbladets dekning kan gi et slikt inntrykk, får stå for Dagbladets regning.

Når Høyre sier at vi ønsker en bedre skole, så er det først og fremst innholdet i skolen vi tenker på. For Høyre er det uakseptabelt at 1 av 5 elever går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Et rikt land som Norge må ha ambisjoner om en skole i verdensklasse.

Avgjørende

Jeg mener at læreren er avgjørende for kvaliteten i skolen, og vi har en kjempeutfordring i å få flere talentfulle unge mennesker til å velge læreryrket og å forbli i skolen. Derfor er det bra at lærerne har fått et lønnsløft. Vi må gå videre: Rektor må få frihet til å skaffe seg den nødvendige kompetanse - også med lønn som virkemiddel.

Dernest må vi gi læreren en bedre utdanning. Det er behov for mer fordypning og større spesialisering. Noe av det første en ny regjering må gjøre er å arbeide med en ny lærerutdanning.

Oppussing

Mange norske skolebygg trenger opprustning. Og denne jobben har Høyre tatt fatt på ute i kommunene. Flere steder skjer dette gledelig nok i samarbeid med Kristelig Folkeparti. I Oslo har byrådet bestående av Høyre, Venstre og KrF firedoblet satsingen på oppussing av skolebygninger, til tross for at stortingsflertallet har fratatt Oslo store inntekter. For eksempel utgjør statlig overtagelse av bedriftsskatten et inntektstap på en halv milliard. Her vil jeg minne om at det er ulike veier til målet om å gi kommunene forsvarlige økonomiske rammer. Høyre ønsker å la kommunene beholde mer av de verdiene som skapes der, mens KrF har satset på statlige overføringer.

Fortsatt står det igjen skoler i Oslo og andre steder i landet, hvor skolebygningene ikke er i tilfredsstillende stand. Men i kommuner der Høyre er i posisjon, jobbes det på spreng for å rette på dette.

Overstyring

Det gleder meg at KrF ser behovet for å slippe skolene fri fra statlig overstyring og detaljregulering. Den norske skolen er i dag blant de aller mest sentralstyrte i Europa. Jeg vil utfordre KrF på følgende: Vil dere bli med Høyre og fjerne lover og retningslinjer som i dag detaljstyrer skolehverdagen? Er dere med på tanken om å la den enkelte skole selv få ansette personale, bestemme over skolebudsjettene og organiseringen av undervisningen, fastsette timeplan og godkjenne pedagogiske tiltak? Er dere med på å la foreldrene og elevene velge hvilken skole de skal gå på? Jeg håper at vi kan stå sammen om disse forslagene.

Høyre har høye ambisjoner for den norske skolen. Derfor er vi også villige til å gi skolen de nødvendige økonomiske ressurser. Hvert år foreslår Høyre mer penger til skolen enn det vekslende regjeringer har gjort. Faktisk ville skolene og universitetene nytt godt av hele to ekstra kunnskapsmilliarder de siste fire årene, dersom Høyre hadde fått flertall for sine budsjetter.

Valgfag

Jeg er hjertens enig i at ungdomsskolen må rustes kraftig opp. Høyre vil innføre valgfag som teller ved opptak til videregående opplæring. Dette er spesielt viktig for elever med anlegg og interesse for praktiske fag. Dessuten vil vi ha mer av prosjekter der teori og praksis kombineres, som for eksempel elevbedrifter der elevene utvikler kreativitet og gründerånd gjennom å starte og drive bedrifter. Det skuffet meg imidlertid at KrF i mars 2000 stemte imot Høyres forslag i Stortinget om tiltak for å styrke ungdomsskolen.

Høyre har kjempet for den norske skolen lenge. Det er gledelig at KrF nå har oppdaget hvor viktig skolen er for Norges fremtid. Det gir et godt grunnlag for et tettere samarbeid mellom Høyre og KrF.