Enige om DnB-NOR-fusjon

Gjensidige NOR og DnB har blitt enige om en avtale om fusjon. 1600 årsverk må gå.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Navnet på det nye konsernet blir DnB NOR, meldte de to selskapene i en børsmelding da Oslo Børs åpnet i dag.

Ifølge meldingen fra de to selskapene vil til sammen 1600 årsverk bli rammet av oppsigelser som en følge av fusjonen.

Bytteforholdet i fusjonen vil være 6,2 aksjer i DnB og et kontantvederlag på 23 kroner per aksje i Gjensidige NOR. Ifølge Dagbladet.nos beregninger før helga vil det prise Gjensidige NOR til om lag 18 milliarder kroner.

Statens Bankinvesteringsfond, Stiftelsen Gjensidige NOR Sparebank, Gjensidige NOR Forsikring og Fidelity Investment International støtter fusjonen.

DnB NOR vil få en forvaltet kapital på 1 070 milliarder kroner og vil ha 11600 årsverk. Basert på aksjekursene 17. mars ville det nye konsernet hatt en børsverdi på 39 milliarder kroner, og være det sjette største finanskonsernet i Norden.

Tidligere artikler om fusjonen

Langt fram

Det gjenstår fortsatt mye før en fusjon er et faktum. Aksjonærene skal stemme over avtalen, og et betydelig aksjonærer i Gjensidige NOR har allerede uttrykt sterk misnøye med prisingen av selskepet.

Videre skal Konkurransetilsynet og Kredittilsynet vurdere og komme med innstillinger eller uttalelser rundt fusjonen, og Regjeringen eller i siste instans Stortinget vil kunne få det avgjørende ordet.

Kredittilsynet, Finansforbundet og en rekke forbrukertalsmenn har uttalt seg sterkt kritiske til fusjonen. Det forventes blant annet betydelig nedbemanning og kutt i filialtilbudene. I tillegg frykter man at det fusjonerte konsernets betydelige markedsmakt vil være til ugunst for forbrukerne.

Fakta om fusjonen

 • DnB NOR får en forvaltet kapital på 1070 milliarder kroner, og vil ha 11 600 årsverk. Behovet for nedbemanning er anslått til 1 600 årsverk.
 • Det nye konsernet har en børsverdi pr. 17. mars på 39 milliarder kroner, det sjette største finanskonsernet i Norden.
 • Basert på dagens utestående aksjer i de to selskapene vil Gjensidige NORs aksjonærer eie 41,2 prosent og DnBs aksjonærer eie 58,8 prosent i det børsnoterte DnB NOR ASA.
 • Samordningsgevinster er årlig anslått til 1,4 milliarder kroner, innfaset fra 2004 og med full effekt fra 2007.
 • Bankvirksomheten viderefører merkenavnene som de to bankene har i dag.
 • Konsernsjef blir Svein Aaser (DnB). Olav Hytta (Gjensidige NOR) blir styreleder på heltid med Jannik Lindbæk (DnB) og Bjørn Sund (Gjensidige NOR) som likestilte nestledere. Den øvrige organisasjonen blir offentliggjort senere.
 • Statens Bankinvesteringsfond vil få anledning til å kjøpe seg opp til 34 prosent eierandel i DnB NOR.
 • Andre større eiere i det nye konsernet vil inkludere Stiftelsen Gjensidige NOR Sparebank med 9,9 prosent og Gjensidige NOR Forsikring med 5,4 prosent.
 • Stiftelsen Gjensidige NOR Sparebank vil kjøpe aksjer i markedet for å oppnå en andel på over 10 prosent.
 • Fidelity Investment International, som også støtter fusjonen, får en samlet eierandel på 7,5 prosent i det fusjonerte konsernet.
 • Fusjonen er betinget av to tredels flertall i hvert av selskapenes generalforsamlinger, samt godkjennelser fra offentlige myndigheter. Fusjonen forventes gjennomført innen utløpet av 2003. De ekstraordinære generalforsamlingene planlegges avholdt innen midten av juni.