Enstemmig AFP-krav

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fellesforbundets landsmøte klarte det nesten umulige, nemlig å samle seg om et enstemmig krav om hvordan den avtalefestede pensjonsordningen skal bli i framtida. I utgangspunktet var forbundet splittet. Forsvar AFP-aksjonen, under ledelse av Stein Aamdal, hadde formulert krav om at ordningen skulle opprettholdes som nå. Mange oppfattet at det i praksis ville bety at fagbevegelsen måtte kreve omkamp om hele pensjonsreformen. Forbundsledelsen har hele tida hatt som et premiss at AFP-ordningen måtte endres i tråd med prinsippene for den nye pensjonsreformen, nemlig at man får en stadig bedre pensjon jo lenger man står i arbeid. Da debatten startet var standpunktene tilsynelatende uforenlige.

Men de stridende parter klarte å meisle ut en enighet. Gårsdagens enstemmige vedtak går ut på at de som ikke har arbeidsinntekt etter avgang som AFP-

pensjonist skal ha en pensjon på dagens nivå livet ut. Det innebærer at dersom de får arbeidsinntekt ut over et visst nivå, fører det til avkorting av pensjonen. Samtidig innebærer forliket at de som velger å stå i arbeid vil få en høyere pensjon enn dem som velger å gå av tidlig. Dermed vil sliterne få en AFP-pensjon som er minst «på dagens nivå livet ut» samtidig som det vil lønne seg å stå lenger i arbeid.

De endelige vilkår vil først bli klare etter at det regjeringsoppnevnte, partssammensatte utvalget har lagt fram sin rapport med forslag til konkrete løsninger i desember. Og sannsynligvis vil det på grunn av interessemotsetninger mellom avtalens tre parter måtte stå slag om ordningen under tariffoppgjøret kommende vår. Der vil resten av fagbevegelsen, staten og arbeidsgiverne ha sitt ord med i laget. Som et ris bak speilet har Fellesforbundets vedtak en formulering som forutsetter at alle medlemmer skal få sagt sitt i en endelig uravstemning. Jens Stoltenberg vil nok strekke seg langt for å unngå en streik ett år før valget.