Ut mot Ernas tre valgløfter

- Enten bløff, eller så har hun en hemmelig plan

Hadia Tajik (Ap) mener milliardene Erna Solberg (Høyre) brukte på å løse regjeringens bom-konflikt, har brukt opp pengene til valgløfter.

BER ERNA VISE KORTEN: Nestleder i Ap, Hadia Tajik beskylder Høyre-leder Erna Solberg for valgbløff. Foto: Lars EIvind Bones: Arnhild Aass Kristiansen / video: Lars Eivind Bones Vis mer

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik mener statsministeren verken har penger eller en plan for å innfri tre viktige valgløfter.

- Erna Solberg har brukt opp det økonomiske handlingsrommet for regjeringen med bomkriseforliket. Likevel fortsetter Høyre og de andre høyrepartiene å komme med nye løfter i valgkampen. Jeg synes velgerne har krav på å vite hvordan de har tenkt til å gjennomføre ting, sier Hadia Tajik.

Hun viser til regjeringens nasjonalbudsjett der det slås fast at om ikke Norge skal bli mer avhengig av oljepengene, kan oljepengebruken bare øke med to milliarder.

Samtidig har statsministeren sagt at pakken som skal gi mindre bompenger og mer kollektiv, som hun presenterte i august, vil koste to milliarder i året.

- Noe kommer til ikke å bli gjennomført og velgerne har rett til å vite hva, sier Tajik som ber Solberg forklare tre valgløfter.

  • GPS-alarm til eldre

Erna har lovet GPS-alarm i alle høyrestyrte kommuner.

- Hvordan skal vi tro på dette? Det er ikke satt av noen nye midler til kommunene. I Bodø stemte Høyre lokalt ned gratis trygghetsalarm, fordi de ble for dyrt. I stedet vil de innføre egenbetaling. Skal eldre betale selv med Høyres løfter? Spør Tajik.

  • Frafall i skolen

Et av Høyres største løfter i valgkampen er at 5000 flere skal fullføre videregående skole hvert år. De foreslår 50 tiltak for å lykkes. Tajik kaller det en bløff:

- På skole har de flere ganger lovet å gjøre det som skal til for å få ned frafallet. Mange av de 50 tiltakene er til og med gamle tiltak som selges inn som nye. De har ikke lykkes før, hvorfor skal de lykkes nå? Sier Tajik som også kaller det uansvarlig å legge fram dette uten et anslag for hva det vil koste.

  • Slutt på dieselbusser

I løpet av ti år vil Solberg ha slutt på busser som går på fosile drivstoff, noe fylkene stort sett har ansvar for.

- Her har Solberg vært ærlig på at det kommer til å bli dyrere for fylkene å kjøpe inn enn det er i dag. Men de setter ikke av egne penger til det, hvordan skal det da bli gjennomført? I for eksempel Rogaland har Høyre vært med på å stemme det vekk, nettopp fordi enn ikke hadde råd.

- Hemmelig plan?

- Valget har ikke vært, og vi vet ennå ikke hvordan statsbudsjettet for neste år er. Er det ikke litt tidlig å arrestere Erna på valgløftene?

- Vi vet hvordan det økonomiske handlingsrommet blir. Det vet vi fordi regjeringen selv sier det. I nasjonalbudsjettet er de tydelige på at vi kan bruke opp mot 2 milliarder mer i oljekroner i året, men ikke mer. For blir det mer enn det, kommer landet vårt til å bli avhengig av oljekroner og det vil ikke være sunt for økonomien. Innenfor disse rammene må Erna levere på alt dette, da er det enten en bløff eller så har hun en hemmelig plan som alle egentlig fortjener å få innblikk i, mener Tajik.

Avviser kritikken

Nestleder i Høyre, Bent Høie avviser kritikken fra Arbeiderpartiet. Han mener veksten i økonomien, samt smarte løsninger gir rom for å innfri valgløfter.

- Det går bra i norsk økonomi og senest sist uke kom det nye tall som viser at kommunenes skatteinntekter er 5 milliarder kroner høyere enn forventet., sier han og fortsetter:

- Bomavtalen koster i overkant av 20 milliarder kroner over ti år. Samtidig ligger Nye Veier an til å spare 20 milliarder kroner på å bygge smartere og billigere. Det betyr at utgiftene spares inn av Nye Veier, en reform Ap har vært mot.

Bent Høie mener også at Tajiks påstand om GPS-alarmer i Bodø er misvisende.

- Bodø Høyre er tilhengere av disse alarmene, og mener at de som har et helsemessig behov eller lav inntekt skal få dem gratis. Andre skal bare betale en liten egenandel, sier Høie.

Ifølge Høie har antallet eldre med GPS-alarm økt betraktelig de siste årene.

- Å ta i bruk velferdsteknologi er en vinn-vinn situasjon for alle parter. Eldre som ønsker det får mulighet til å bo hjemme lenger, og leve friere liv. Samtidig kan kommunen sette inn ressurser tidligere, og dermed redusere utgiftene, sier han.

Behøver ikke koste

Bent Høie sier en god skole er blant politikeres viktigste oppgaver.

- Derfor har vi innført en fraværsgrense som har ført til at fraværet har stupt. Nå foreslår vi for eksempel en oppfølgingsplikt i grunnskolen for elever med høyt frafall, og fornyer alle lærerplanene i skolen. Det koster ikke penger, men kan bidra til at flere fullfører, sier han.

- Mulig med nye busser

Høie sier videre at det er uforståelig at Ap problematiserer fossilfrie busser bare dager etter at tusenvis av barn og unge deltok i klimabrølet

– Vi står i en rivende teknologisk utvikling, hvor et grønt skifte i kollektivtrafikken er fullt mulig frem mot 2025. Kommuner og fylker ser at det lønner seg på sikt å velge miljøvennlig, og derfor kjøper de fossilfrie busser og ferjer. Samtidig har ikke kommuneøkonomien vært så god siden før årtusenskiftet, noe som gjør at kommunene har rom til å prioritere dette, mener han.