Er du bedre i matte enn en 4.-klassing?

Framgang for første gang på 13 år for norske elever. Se video.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For første gang siden 1995 har norske elever framgang i matematikk, viser en internasjonal studie.

Norske elever har hatt en framgang i prestasjonene i matematikk fra 2003 til 2007, viser TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). TIMSS er en internasjonal komparativ studie i matematikk og naturfag på 4. og 8. trinn i grunnskolen hvor over 60 land fra samtlige verdensdeler er med.

Rapporten viser at den tilbakegangen for norske elever som har blitt dokumentert tidligere i både TIMSS og PISA, nå synes å ha stoppet opp.

— Vi er på rett vei, men har fremdeles store utfordringer, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV).

Et stykke igjen Den nye undersøkelsen viser at norske elever på 4. trinn presterte på tilnærmet samme nivå i 2007 som de gjorde i 1995. Til tross for den påviste framgangen på 8. trinn fra 2003 til 2007, er det fortsatt et stykke igjen før norske 14-åringer presterer på samme nivå som i 1995. Elevene på 8. trinn gjør det dessuten også klart dårligere i naturfag nå enn i 2003.

Igjen er det de østasiatiske landene som dominerer på toppen av prestasjonslisten, mens norske elever både på 4. og 8. trinn presterer signifikant lavere enn det internasjonale gjennomsnittet.

Etterutdanning Kunnskapsministeren mener det særlig er to grunner til den positive utviklingen i resultatene: Økt vekt på tidlig innsats i skolen, samt flere timer og bedre oppfølging på de første skoletrinnene. Forskerne peker også på at flere lærere enn før har fått faglig relevant etter- og videreutdanning.

— Vi ser nå at en slik satsing gir resultater. Gode lærere er det viktigste for elevenes læring, sier Solhjell som denne høsten har lagt fram et nytt, varig opplegg for videreutdanning av lærere.

Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum, sier resultatet er gledelig.

— Jeg registrerer at fagfolkene sier at det å satse på etter- og videreutdanning for lærere gir resultater. Nå må vi legge ytterligere trykk på etter- og videreutdanning, og så må vi holde på de realistene vi har i skolen, sier Dørum.

Nedbrytende — Selv om det er gledelig med framgang, må satsingen på realfag selvsagt fortsette. Undersøkelsen viser bare at skuta så vidt er snudd. Det kreves innsats og samarbeid fra alle parter for å løfte realfag i norsk skole enda mer. Flere må ta utfordringen, sier Per Aahlin, nestleder i Utdanningsforbundet.

— Det har vært en bevisst satsing på realfag de siste årene, og nå ser vi at det er skolesystemet som har hengt etter, og ikke elevene, sier leder i Elevorganisasjonen, Håvard Vederhus.

Han mener de dårlige resultatene i TIMMS, PISA og lignende undersøkelser har ført til en nedbrytende debatt om norsk skole som nå må snus til en konstruktiv debatt.

(NTB)

Svarene på barnas quiz:

Erlend: 2400

Kornelius: 110

Elise: 800

Alan: 100000000

Balkaran: 2500

Mathilie: 7 timer

Adiva og Sara:
Uendelig