«Er du så dum at du drar i internasjonale operasjoner, må du ta støyten sjøl»

Norsk soldat skadd i farlig biloperasjon i Afghanistan. Får ikke yrkesskadeerstatning.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) En norsk soldat har pådratt seg varig skade etter en risikofylt militær operasjon i bil i stor hastighet i Afghanistan, men får ikke godkjent skaden som yrkesskade.

Som alt norsk personell er han yrkesskadeforsikret gjennom Statens Pensjonskasse (SPK), men SPK har blankt avslått den unge mannens krav om yrkesskadeerstatning.

- En risiko som faller utenfor yrkesskadedekningen

Pensjonskassa viser til at den aktuelle militære operasjonen «er innenfor rammen av hans arbeid og man må kunne si at dette arbeidet innebærer en risiko for skade. Dette er en risiko som faller utenfor yrkesskadedekningen, fordi en skade som oppstår i en slik situasjon er et resultat av den ordinære utførelse av arbeid.»

SPK framholder at soldaten ble skadd mens han utførte en operasjon han hadde utført en rekke ganger tidligere, og at det ikke inntraff noe spesielt som avviker fra hvordan den militære operasjonen ellers utføres.

- Dette er per definisjon en fraskrivelse av ansvar. Er du så dum at du drar i internasjonale operasjoner, må du ta støyten sjøl. Blir du skadd, får du ikke erstatning, sier den tidligere Afghanistan-soldaten til Dagbladet.no.Soldaten ønsker å være anonym, og ønsker heller ikke at ytterligere detaljer rundt hendelsen skal bli gjort offentlig.

- Utrolig dårlig forsikret

Forhandlingsleder Ragnar Dahl i Befalets fellesorganisasjon (BFO) har nær kjennskap til saken.

BILOPERASJON: Det var under en risikofylt militær operasjon i en Toyota Landcruiser at den norske Afghanistan-soldaten pådro seg varige skader. Arkivfoto: FORSVARET/SCANPIX
BILOPERASJON: Det var under en risikofylt militær operasjon i en Toyota Landcruiser at den norske Afghanistan-soldaten pådro seg varige skader. Arkivfoto: FORSVARET/SCANPIX Vis mer

- Den praksis Statens Pensjonskasse følger betyr at folk som er ute i ulike operasjoner er utrolig dårlig forsikret. Jeg må si jeg er skremt, sier Ragnar Dahl til Dagbladet.no.

BFO-lederen mener dette kan bli et problem for rekrutteringen av personell til internasjonale oppdrag.

- Jeg har problemer med å si til folk at de kan dra ut i trygg forvissing om at de vil bli tatt vare på her hjemme. På vegne av alle de som er ute i oppdrag, burde pensjonskassa vise fleksibilitet. De skadde burde sees på med gunst, ikke ugunst, sier Dahl og utdyper:

- Statens Pensjonskasse bruker enhver mulighet til å unngå å gi personell det vi mener de har rettmessig krav på. Inntil denne saken er endelig avklart, er det vår oppfatning at Statens Pensjonskasse ikke er et fullgodt forsikringsalternativ for nordmenn i tjeneste. Men beklageligvis er det det eneste alternativet vi har, sier Ragnar Dahl.

Går rettens vei

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen i advokatfirmaet Norman & co vil ta ut stevning og prøve avslaget fra Statens Pensjonskasse rettslig på vegne av den skadde Afghanistan-soldaten.

Dette er én av tre saker som Befalets fellesorganisasjon er kjent med hvor soldater er skadd i utenlandstjeneste og Pensjonskassa avslår yrkesskadeerstatning med samme begrunnelse.

- Vi håper på en positiv løsning i denne saken, slik at den vil skape presedens også for liknende saker, sier forhandlingsleder Ragnar Dahl i BFO.

«Er du så dum at du drar i internasjonale operasjoner, må du ta støyten sjøl»

- Også unntak for soldater som skades i krig

Statens Pensjonskasse vil nødig kommentere enkeltsaker, men sier følgende:

- Generelt kan vi si at det vil avhenge av en konkret vurdering i den enkelte sak, hvorvidt de rettslige krav til ulykkesmoment er oppfylt eller ikke, sier kommunikasjonsdirektør Robert Haast i SPK, som viser kravene slik de er uttrykt i folketrygdloven § 13-3:

«Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.»

Statens Pensjonskasse vedgår også at personell som blir skadd i faktiske stridshandlinger ikke nødvendigvis har krav på yrkesskadeerstatning.

- Skader på soldater i krig vil normalt være dekket under yrkesskadeforsikringsloven, da kravene til ulykkesmoment normalt vil være oppfylt i slike situasjoner. Men også her kan det være tilfeller som kommer inn under lovens unntak, påpeker Haast.

Videre framholder Pensjonskassa at norske soldater i fredsbevarende operasjoner faktisk har en utvidet dekning i forhold til yrkesskadeloven, gjennom særavtalen som trer i kraft ved «uventede, ytre hendelser».

- På generelt grunnlag kan vi si at hva som er en yrkesskade eller ikke alltid vil måtte bero på en konkret vurdering av det enkelte tilfellet sett i forhold til kravene i yrkesskadeforsikringsloven. Resultatet vil noen ganger kunne være i strid med den enkeltes oppfatning av hva som er riktig og rettferdig, sier kommunikasjonsdirektøren.

Vil styrke soldatenes rettigheter

Dagbladet.no ønsket forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens syn på saken, men mottok svar fra politisk rådgiver Ragnhild Mathisen i Forsvarsdepartementet.

- Jeg finner det ikke riktig å kommentere en konkret erstatningssak som behandles av Statens Pensjonskasse.

Generelt kan jeg imidlertid si at rettighetene til soldatene som tjenestegjør i internasjonale operasjoner er et fokusområde i departementet, sier Mathisen.

Hun viser til at Forsvarsdepartementet 2. november 2006 nedsatte en interdepartemental arbeidsgruppe som gjennomgikk de økonomiske rettighetene til soldatene ved personskade. Rapporten ble overlevert Forsvarsministeren 31. august 2007.

Forsvarsdepartementet har gjennomgått og vurdert arbeidsgruppens funn og vurderinger og vil på bakgrunn av disse arbeide videre for å styrke soldatenes rettigheter, framholder departementet.