Er enige om å flytte en halv milliard

De borgerlige flytter penger over til næringsliv, rus, psykiatri, fattige barn og frivillige organisasjoner.

MER TIL NÆRINGSLIV OG PRIVAT VELFERD: De borgerlige finanspolitikerne er enige om fellesmerknader til revidert nasjonalbudsjett. Fra venstre: Ketil Solvik-Olsen (Frp), Borghild Tenden (V),  Hans Olav Syversen (KrF) og Jan Tore Sanner (H). Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADET.
MER TIL NÆRINGSLIV OG PRIVAT VELFERD: De borgerlige finanspolitikerne er enige om fellesmerknader til revidert nasjonalbudsjett. Fra venstre: Ketil Solvik-Olsen (Frp), Borghild Tenden (V), Hans Olav Syversen (KrF) og Jan Tore Sanner (H). Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADET.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Prioriteringene har en tydelig profil, mener finanspolitikerne Jan Tore Sanner (H), Ketil Solvik-Olsen (Frp), Borghild Tenden (V) og Hans Olav Syversen (KrF). De borgerlige gir mer til næringsliv, rus, psykiatri, barnefattigdom og frivillige.

De vil: • Fremskynde og forbedre regjeringens vekstpakke for 2014 med 365 millioner kroner til fradragsordningen Skattefunn.

• Fjerne maksimalt timeantall og timesats for ansatte.

• Øke startavskrivningen for maskiner med 480 millioner kroner.

• Gi 70 millioner kroner til tiltak mot barnefattigdom, særlig i byene. Halvparten gis til tiltak i regi av frivillige, deriblant et Røde Kors-prosjekt.

• Gi 85 millioner kroner mer til sykehus og leger innen rus og psykiatri, hvorav 25 millioner via frivillige.

• Øke skattefradraget for gaver til frivillige, 25 000 for privatpersoner og 100 000 for bedrifter.

• Heve grensen for lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgift i frivillige organisasjoner.

• Gi 10 millioner til Redningsselskapet.

• At «herreløs arv» skal tilfalle frivillige organisasjoner.

• Legge bedre til rette for investering i IKT i helseforetakene ved å innføre en rentekompensasjonsordning og å øke låneandelen.

• Gi private og ideelle aktører mulighet til å få investeringstilskudd til bygging av sykehjem.

- Sammen om mer - En halv milliard høres ikke så mye ut?

- I revidert budsjett gjør vi de grepene vi mener er viktigst. Nå viser at vi er sammen om langt mer politikk enn det de rødgrønne var i 2005, sier Jan Tore Sanner.

- Industrien sier at det er akutt med tiltak. Nesten 3000 står i ruskø. Antallet fattige barn har passert hundre tusen. Da kan vi ikke vente til neste år, da gjør vi noe med det nå, sier Hans Olav Syversen.

Han mener fellesmerknadene går rett i hjertet på Krf.

- Ingenting her smerter meg, retningen er bra, sier Solvik-Olsen, som mener at dagens regjering bare prater om problemer innenfor helse og næringsliv, og ikke evner å finne løsninger.

Uenigheter De borgerlige har fortsatt svært mye å finne ut av, mener Aps finanspolitiker Torgeir Micaelsen.

- At opposisjonen har blitt enige om å bruke mer penger på ting de fleste kan være enige om er gode formål, er ingen overraskelse. Men de sier ingen ting om hvor de eventuelt vil kutte for å få råd til dette, sier Micaelsen.

- De har fremdeles ikke avklart hvilket skattenivå de ønsker og hvor mye oljepenger de vil bruke. De kunne hatt seminarer og møter om dette i åtte, men har valgt å ikke klare å finne felles løsninger på sakene. Revidert nasjonalbudsjett var den siste offisielle muligheten i Stortinget før valget på å bli enige om skattenivå og handlingsregel. At den høyreorienterte økonomiske politikken fremdeles er uavklart skaper usikkerhet. Det er det siste norsk næringsliv og norske arbeidsplasser trenger nå, sier Torgeir Micaelsen.

I partienes egne reviderte budsjetter flyttes det på langt mer enn en halv milliard. Venstre bruker 3,7 milliarder mer på skole, etterutdanning av lærere, forskning, miljø, kollektivtrafikk i byene og intercity.

Frp gir blant annet mer til samferdsel, mens Høyre prioriterer etterutdanning av lærere, forskning og samferdsel. Krf gir mer til barnevern, frivillige organisasjoner og tiltak for romfolk, samtidig vil de sette opp alkoholavgiften.

- Ulikhetene er håndterbare, mener Sanner.

- Perspektivmeldinga er fundamentet. Vi er enige om at samferdsel, etterutdanning av lærere, næringspolitikk og forskningspolitikk er hovedpilarene, sier Borghild Tenden.