STRID: Dersom fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen og regjeringen innfører de foreslåtte innskjerpingene i leveringsplikten for trålere, vil det være i strid med EØS-avtalen, mener advokatfirma. Her er statsråden på brygga i Myre i Vestrålen.  Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
STRID: Dersom fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen og regjeringen innfører de foreslåtte innskjerpingene i leveringsplikten for trålere, vil det være i strid med EØS-avtalen, mener advokatfirma. Her er statsråden på brygga i Myre i Vestrålen. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

- Er i strid med EØS-avtalen

"Røkke-advokater" slakter innskjerping av leveringsplikten for trålere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringens forslag til innskjerping av leveringsplikten for trålere bryter med EØS-avtalen og er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon, EMK. Det skriver advokatfirmaet Wikborg Rein en høringsuttalelse til forslaget som Fiskeridepartementet har hatt ute på høring. Hensikten med innskjerpingen er å sikre at trålere med leveringsplikt leverer råstoff til anleggene konsesjonen gjelder.

Traktatsbrudd Advokatfirmaet, som opptrer på vegne av Aker Seafoods ASA, leverer et juridisk slakt av forslaget, som først og fremst er myntet på de Røkke-eide selskapene i Nordland og Finnmark. Norway Seafoods tar i en egen uttalelse avstand fra forslagene.
Wikborg Rein slår fast at innstrammingene som foreslås, ikke er forenlige med EØS-avtalen, særlig den delen som gjelder etableringsretten.
- Vi vurderer det overveiende sannsynlig at EFTAs overvåkingsorgan vil reise traktaktbruddsak mot Norge dersom endringsforslagene vedtas, og at Norge eventuelt vil bli dømt i EFTA-domstolen for traktatbrudd. Innstrammingene kan også være problematiske i relasjon til EMK, og beskyttelsen som gis der til næringsaktørenes rettigheter, skriver Wikborg Rein.

Mot fri næringsutøvelse Det er forslaget om skjerping av tilbudsplikten, bearbeidingsplikten og endring av leveringssted, samt forslaget om kjøpsplikt, som er i strid med EØS-avtalen, ifølge advokatfirmaet. De viser til så vel EØS-avtalens bestemmelser som til praksis fra EU-domstolen. Det at leveringsplikt utvides til å omfatte kjøpsplikt, slik Fiskeridepartementet foreslår, innebærer at staten griper inn i det enkelte mottaks selskapsstyring og frie næringsutøvelse, heter det.

Ikke begrunnet Dersom staten skal kunne gripe inn mot fri næringsutøveløvelse og etableringsrett, må det foreligge tunge samfunnsmessige hensyn. Departementet begrunner innstrammingen med vern av fiskerinæringen i nordområdene og distriktspolitiske hensyn. Wikborg Rein mener departementet ikke har begrunnet at innstrammingen oppfyller kravene til nødvendighet og egnethet, noe som EØS-avtalen krever for at staten skal kunne gripe inn.

Uforholdsmessig Advokatfirmaet mener også at innstrammingen i leveringsplikten er uforholdsmessige inngrep fra staten som rammes av tilleggsprotokollen til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. De viser særlig til at skjerping av tilbudsplikten, bearbeidingsplikten og endring av leveringssted, samt forslaget om kjøpsplikt vil ha negative økonomiske konsekvenser for selskapet. Norway Seafoods konkluderer med at de foreslåtte tiltakene ikke tar tak i de virkelige utfordringene i fiskerinæringen.

Løser ikke - Skal konkurransekraft og lønnsomhet styrkes, så må det utvikles virkemidler som kan påvirke disse faktorene positivt. Å pålegge økte byrder gjennom en innstramming av leveringsplikten gir ikke løsninger som medfører at Norge blir verdens ledende sjømatnasjon.