- AVGIFTSJURIDISK SPØRSMÅL: Advokat Einar Askvig går langt i å si at problemstillingene i tiltalen mot ham og Idar Vollvik, er sistnevntes ansvar. - Dersom dommen skulle bli fellende, medfører dette at advokaten blir sittende med ansvar for klientens valg og manglende innbetaling av innkrevet avgift, sier Askvig til Dagbladet. Arkivfoto: Dagbladet
- AVGIFTSJURIDISK SPØRSMÅL: Advokat Einar Askvig går langt i å si at problemstillingene i tiltalen mot ham og Idar Vollvik, er sistnevntes ansvar. - Dersom dommen skulle bli fellende, medfører dette at advokaten blir sittende med ansvar for klientens valg og manglende innbetaling av innkrevet avgift, sier Askvig til Dagbladet. Arkivfoto: DagbladetVis mer

Er norske huskjøperes ekspert i Spania - tiltalt for avgiftsjuks

- Jeg var bare en rådgiver, sier Marbella-advokat Einar Askvig. Bisto Idar Vollvik med kjøp av villa til 60 millioner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Har du opplysninger om denne eller lignende saker? Send epost til hkl[a]dagbladet.no, sms til 2400 eller ring 24 00 00 00.

MARBELLA/MÁLAGA (Dagbladet):  I går skrev Dagbladet at eks-milliardær Idar Vollvik er blant ti personer som er tiltalt etter en mangeårig skattejuks-etterforskning ledet av Det særskilte statsadvokatembetet mot korrupsjon og organisert Kriminalitet i Marbella i Spania.

For Vollviks del dreier anklagene seg om manglende overdragelsesavgift på 525 000 euro, ved at eierskapet til hans feriepalass verdt over 60 millioner kroner skal ha blitt kamuflert ved hjelp av et selskap i skatteparadiset Gibraltar.

Men også den norske advokaten Vollvik hyret for handelen i 2006, har blitt etterforsket og risikerer like stor straff som oppdragsgiveren.

- Når vi kjøpte et hus der, fulgte vi alle råd, som ble forelagt av lokal advokat, sier Vollvik til Dagbladet.

Selger skatteråd Advokaten var norske Einar Askvig, som i rundt 15 år har drevet advokatfirmaet Vogt i Marbella.

«Herr Askvig hadde full kjennskap til hele det gjennomførte opplegget og det bedragerske formålet med dette, og til tross for dette gjennomførte han det og godtok oppdraget som bestyrer av det spanske selskapet fra 4. juli 2006 til 6. november 2008, som innebar å holde den virkelige kjøperen skjult», heter det i tiltalen Dagbladet har fått utlevert fra statsadvokatkontoret.

Statsadvokaten har nå bedt om at Askvig dømmes til tre års fengsel og en bot på 1 575 000 euro. Han er også solidarisk ansvarlig med Vollvik for selve skattekravet i tillegg til forsinkelsesrenter, ifølge statsadvokaten.

- I mitt tilfelle er det snakk om et avgiftsjuridisk spørsmål, om hvorvidt en transaksjon er avgiftspliktig. Det er egentlig veldig likt Transocean-saken (Norgeshistoriens største skattesak der alle ble frikjent i tingretten, red. anm.). Jeg er bare en rådgiver. Det som har skjedd er at politiet har sendt dette over til skatteemyndighetene og spurt om det var avgiftspliktig, de har svart «ja, det er det», og så tiltaler man i saken i stedet for en ordinær sivil sak, skriver Askvig i en epost til Dagbladet.

Han mener det ikke er riktig å kalle den nåværende statusen i saken en tiltale.

- En rekke mennesker er siktet, men ingen er tiltalt. Det vedtak som er fattet av påtalemyndigheten er påanket - i hvert fall av undertegnede, skriver Askvig.

- Bruk profesjonell hjelp Askvigs spesialitet er nettopp alle faser av overdragelse og drift av fast eiendom i Spania.

«Vår praksis omfatter så vel private klienter som entreprenører, kommuner og prosjektutviklere. Videre omfatter vår rådgivning også eierstruktur; personlig eller gjennom stiftelse av selskap on- eller offshore», heter det på advokatfirmaets hjemmeside.

Askvig har flere ganger også gitt norske avislesere, blant annet i Dagbladet, råd om mulige fallgruver under eiendomskjøp i Syden.

- Den vanligste fellen nordmenn går i når de skal kjøpe bolig i utlandet, er at de tar med seg den norske mentaliteten med å stole på folk, sa Askvig til Aftenposten i 2011.

- Ingen bedragersk hensikt Askvig mener saken han nå er innblandet i like gjerne kunne blitt håndtert som en ordinær innkrevningssak fra skattemyndighetene. 

- Hva var begrunnelsen for den spesielle gjennomføringen av kjøpet/eierstrukturen som statsadvokaten legger til grunn? 

- På det tidspunkt transaksjonen fant sted var gjeldende avgiftspraksis at overdragelse av mindre enn 50 prosent av aksjene i et selskap som eide fast eiendom ikke ville bli avgiftsbelagt. Saken dreier seg om avgift, ikke skatt.

Anførselen i tiltlaen om at han skal ha hatt «full kjennskap»  til detaljene i det statsadvokaten kaller et «bedragersk formål», kommenterer han slik:

- Igjen, dette er et spørsmål om forståelse av gjeldende rett med henhold til transaksjonsavgifter. Som administrator i det kjøpende selskap har vi overhodet ikke fått spørsmål om eierforholdet og således heller ikke holdt noe skjult. Det foreligger ikke noen bedragersk hensikt. Det er ikke første gang , hverken i Spania eller i Norge, at avgiftsmyndighetene er uenig med kjøper av aktiva og hvordan denne skal avgifts belegges.  

- Hvordan kan en advokat som er ekspert på  dette området havne i en slik situasjon?

- Påtalevedtaket (som er anket) går ut på medvirkning. Vårt kontor har gitt et råd til en klient og samtidig skriftlig understreket at vi ikke ville anbefale den fremgangsmåten som klienten de facto valgte på grunn av gjennomskjæringsmulighet. Statsadvokaten har kopi av vår legal opinion men har valgt ikke å hensynta denne i sin påtalevurdering, skriver Askvig.

- Hva tenker du om din rolle i lys av at daværende oppdragsgiver Idar Vollvik nå også er anklaget, med en enda strengere straffepåstand?

- Jeg viser til det som er anført ovenfor.

- Påtalemyndigheten mener å ha beviser som vil føre til en fellende dom, men du gir uttrykk for at du ikke er bekymret?

 - Dersom dommen skulle bli fellende, medfører dette at advokaten blir sittende med ansvar for klientens valg og manglende innbetaling av innkrevet avgift, skriver Askvig.

Idar Vollvik opplyser til Dagbladet at han foreløpig ikke ønsker å kommentere Askvigs uttalelser.

Askvig understreker at han bare har møtt hovedmannen i sakskomplekset - Marbella-advokaten advokaten Domingo Cuadra Morales - ved én anledning.

- En spansk advokat (Cuadra, red.anm.) ble etterforsket i forbindelse med en kjempestor korrupsjonssak (Malaya-saken). I den forbindelse fikk politiet adgang til å få innblikk i en rekke ikke-beslektede saker som denne advokaten hadde hatt befatning med. Advokaten representerte selger i den foreliggende sak. Det er først og eneste gang jeg har hatt kontakt med vedkommende, skriver den norske advoakten.

Stort sakskompleks På mandag avslørte Dagbladet at Rema-milliardær Odd Reitan er tiltalt for skattejuks og har fått en straffepåstand på hele 11 års fengsel, men bestrider alle anklager.

Askvig og Vollvik er tiltalt i samme sakskompleks, men har ingenting med Reitans transaksjoner å gjøre. Fellesnevneren er medtiltalte Domingo Cuadra Morales - en etterhvert beryktet Marbella-advokat som ifølge spanske myndigheter i lang tid har hjulpet utlendinger med skatteunndragelser ved eiendomskjøp.

- INGENTING Å SKJULE: Idar Vollvik opplyser at han så langt ikke har blitt foreholdt påtaleavgjørelsen i saken. - Da vi kjøpte et hus der, fulgte vi alle råd, som ble forelagt av lokal advokat. Om det skulle vise seg å være noe lovstridig, må vi jo ordne opp i dette, sier Vollvik til Dagbladet. Arkivfoto: JON HAUGE / AFTENPOSTEN / NTB SCANPIX
- INGENTING Å SKJULE: Idar Vollvik opplyser at han så langt ikke har blitt foreholdt påtaleavgjørelsen i saken. - Da vi kjøpte et hus der, fulgte vi alle råd, som ble forelagt av lokal advokat. Om det skulle vise seg å være noe lovstridig, må vi jo ordne opp i dette, sier Vollvik til Dagbladet. Arkivfoto: JON HAUGE / AFTENPOSTEN / NTB SCANPIX Vis mer