Er varetekt tortur?

Om få dager vil Høyesterett svare på om varetektsbruken i norske fengsler bryter med den ferske menneskerettsloven, og er å betrakte som umenneskelig behandling eller tortur.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Oslo kretsfengsel sitter en 30-åring i varetekt på femte måneden. Han er siktet for innførsel av 100 kilo hasj. Han er undergitt sterke restriksjoner, altså isolert. 23 timer i døgnet sitter han på cella, avbrutt av én times luftetur i et bur på taket av fengslet. Under isolasjonen har den innsatte utviklet psykosomatiske lidelser.

Får ikke legehjelp

Han er plaget av sterk hodepine, konsentrasjonsvansker, søvnmangel og sterke depresjoner. Men han får ingen legehjelp, ifølge hans advokat, Fridtjof Feydt.

Europarådets torturkomité gransket tilfellet da den nylig undersøkte tilstanden i norske fengsler. Kommisjonens konklusjoner er ennå ikke klare. Etter det Dagbladet kjenner til, vil kritikken av varetektsordningen bli hard.

Men allerede til uka må Høyesterett altså ta stilling til det brennbare varetektsspørsmålet.

Advokat Feydt hevder at både Oslo forhørsrett og Borgarting lagmannsrett har begått en saksbehandlingsfeil når de har varetektsfengslet den narkosiktede 30-åringen uten å ta hensyn til den nye menneskerettsloven. Det var i mai i år at europeiske og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner ble nedfelt i norsk lov.

Loven sier blant annet at tortur og umenneskelig, grusom eller nedverdigende behandling eller straff er forbudt.

Test for ny lov

Fridtjof Feydt har på vegne av sin klient påkjært Borgarting lagmannsretts avslag på løslatelse til Høyesterett.

- Dette blir første gang Høyesterett vil ta stilling til om isolasjon i varetekt er å betrakte som tortur. Nå vil vi få svar på om Høyesterett kan borttolke kritikken fra torturkommisjonen, sier advokaten til Dagbladet.

Han regner med at Høyesterett vil svare i løpet av neste uke.

Det blir første gang norsk rettsvesen svarer på den internasjonale kritikken fra Amnesty International og torturkommisjonen om umenneskelig behandling av varetektsfanger i norske fengsler.

Høyesteretts avgjørelse vil også kunne bli en test på hvor sterkt den nye menneskerettsloven står.