Erklæring uten brodd

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Regjeringen Stoltenbergs tiltredelseserklæring i går minnet mest om en vanlig trontale. Innholdet var lite konkret og uten overraskelser. Det var tydelig at regjeringen ikke ønsker å provosere andre partier slik at det kan hindre samarbeid. For også den nye regjeringen må hente støtte fra ulike partier fra sak til sak, slik sentrumsregjeringen gjorde. Den såkalte blokkuavhengigheten blir ført videre.
  • Planene om å fornye og effektivisere offentlig sektor er det mest interessante punktet i erklæringen. Vi går ut fra at regjeringen særlig tenker på omorganisering i lokaladministrasjonen og i helsevesenet. Den nye kommunalministeren har tatt til orde for å slå sammen fylker og kommuner, og helseministeren har en mer pragmatisk holdning til forholdet mellom privat og offentlig innsats i helsesektoren enn det som har vært vanlig i Arbeiderpartiet.
  • Det er ikke enkelt å gå løs på disse oppgavene. Like fullt er det nødvendig. Det verste vil være å la alt fortsette som før. Det vil i lengden undergrave viktige sider ved vårt velferdssamfunn. Vi kan ikke lenger bare pøse penger inn i gamle systemer og organisasjoner. Men vi vet at motstanden mot reformer er sterk. Arbeiderpartiet selv er det beste eksemplet på det. Det har den nye helseministeren allerede erfart. Det trengs både fast lederskap og evne til samarbeid for å endre holdninger og skape resultater.
  • Regjeringen bygger på budsjettavtalen med sentrumspartiene for i år. I tillegg står de sammen om den viktige utjamningsmeldingen. Det er ikke noe dårlig utgangspunkt for regjeringen. Men Stortinget vil mer og mer bli tumleplass for partier som har store markeringsbehov etter hvert som stortingsvalget nærmer seg. Og vi vet ikke hvordan sentrumsalliansen med Kjell Magne Bondevik vil fungere i opposisjon. Men markeringsbehovet gjelder i høy grad også for Arbeiderpartiet. Velgerne må merke at vi har fått ny regjering. Det kan bli den største utfordringen for Stoltenberg.