Erna: - Jonas har ingen plan for å styre Norge

Erna: - Derfor må jeg styre landet

Ap mangler en troverdig politikk for å verdiskaping og et bærekraftig samfunn for framtida, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

BEST TIL Å STYRE: Her styrer Erna Solberg en traverskran i støperiavdelingen ved aluminiumsbedriften Alcoa i Mosjøen, assistert av Stian Soldal Jensen (til venstre) og Rune Salomonsen. Solberg mener Ap ikke har en trovedig og sammenhengende politikk for verdiskaping og bærekraftig utvikling for Norge, og at det derfor er best at hun styrer landet også etter neste stortingsvalg. Foto: Hans Arne Vedlog/Dagbladet
BEST TIL Å STYRE: Her styrer Erna Solberg en traverskran i støperiavdelingen ved aluminiumsbedriften Alcoa i Mosjøen, assistert av Stian Soldal Jensen (til venstre) og Rune Salomonsen. Solberg mener Ap ikke har en trovedig og sammenhengende politikk for verdiskaping og bærekraftig utvikling for Norge, og at det derfor er best at hun styrer landet også etter neste stortingsvalg. Foto: Hans Arne Vedlog/DagbladetVis mer

Samme dag som regjeringen legger fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, gir statsministeren følgende forklaring på hvorfor hun og Høyre er best skikket til å styre landet også etter valget i 2021:

- For det første har vi en politikk som forstår hvordan moderne verdiskaping skjer. Vi har mange små og mellomstore bedrifter, gründere og teknologi som utvikles og vokser nedenfra, sier hun og fortsetter:

- Da må vi ha rammebetingelser for investeringer i bedriftene. Derfor har vi økt støtten til gründere, til forskning og innovasjon. Og vi må ha en skattepolitikk som gjør at bedriftene sitter igjen med mer overskudd til å investere i forskning, utvikling og kompetanse. Vi har et grunnleggende perspektiv og en politikk som får alle bitene til å henge sammen: Skattepolitikk, kunnskap og forskning.

- Ap's politikk tyder ikke på at de forstår strukturen i norsk næringsliv, sier statsminister Erna Solberg til Dagbladet.

- Jonas presset av klimalobby

Hun sier resultatene allerede er synlige i norsk næringsliv. Framover må veksten komme i små og mellomstore, gjerne familieeide, bedrifter. Da må rammebetingelsene tilpasses slike bedrifter, understreker hun.

Hun mener Ap sviktet som troverdig industriparti da de sa nei til konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

- Det er ingen grunn til å avvikle olje og gass raskere enn rammebetingelsene rundt oss tilsier, det vil si at vi finner mindre olje, og at det vil være klimamessige vurderinger mot noen prosjekter. Men Ap's vedtak om å ikke konsekvensutrede viste at lobbyen «offentlig sektor, klima og miljø» er så sterk i Ap at den overkjørte partiledelsen. Det skaper usikkerhet, for da kan det skje i andre saker. Og vi ser at Ap presses av andre partier på venstresida, som ikke har en særlig næringsvennlig politikk.

- Men også Høyre i regjering har sagt nei til konsekvensutredning av LoVeSe?

-Jeg er ærlig på at det er et kompromiss som var nødvendig for å få til veldig mye annet. Men i motsetning til Ap har ikke vi endret vårt primærstandpunkt. Etter at KrF kom inn i regjeringen, har ikke Høyre lenger rent flertall alene. Men vi har ingen saker hvor de tre andre kan overkjøre oss. Det kan Ap oppleve, mener Solberg.

- Politikk bak slagordene

I dag legger regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Tallene viser at ledigheten går ned, og sysselsettingen vokser.

- Det går godt i norsk økonomi. Enkelte steder, særlig i deler av Distrikts-Norge, er det nå mangel på arbeidskraft, sier Solberg. Dette var ett av signalene hun fikk da hun møtte lokalt næringsliv på Helgelandskysten i forrige uke. Å få flere i jobb, få flere til å bidra til å betale skatt og holde velferden oppe, er en av de store utfordringene for Norge framover, ifølge statsministeren. Også her mener hun regjeringen har bedre løsninger enn Ap.

- Vi har gjort mye for å gi folk mer kompetanse for at de skal komme tilbake i jobb. Vi har endret yrkesfagopplæringen, derfor går det nå flere på yrkesfag. Vi har gjort det lettere å komme tilbake til skolen, og vi har gitt alle rett til å ta videregående utdanning. Mange bruker store ord, men vi har politikk under slagordene.

- Det mener du Ap ikke har?

- Nei, jeg opplever ikke det. De skryter av at de skapte mange jobber da de styrte. Men for det første var det en vekst da, og for det andre så begynte jobbveksten da vi satt i regjering. Den kom for øvrig også etter en skattereform, selv om Ap later som det ikke hadde med skatt å gjøre. Men de hadde ikke en politikk for å få de som sto utenfor arbeidsmarkedet, tilbake i jobb. De har i liten grad prioritert dette når de har hatt makt. Det har vi gjort. Fra jeg ble statsminister har jeg snakket om å få de som har hull i CV-en, i jobb. Vi har hatt en systematisk politikk for dette, selv i perioder med stor ledighet, sier Solberg.

Heller ikke Ap's skolepolitikk er god nok, ifølge statsministeren.

- Ap snakket mye om å satse på lærere, men gjorde det ikke. Vi har gjort det. Vi har fokus på kunnskap, satsing på lærere og på yrkesfag. Vi har bidratt til at flere fullfører skolen. Så er det en forskjellsdebatt Ap aldri har hatt, forskjellene mellom kommunene. Nå har vi 60 kommuner som får støtte til å utvikle skolen sin. Hvor du er født i Norge skal ikke avgjøre om du får kompetanse og kommer deg ut i arbeidslivet eller ikke.

Og så har Ap mange ganger snakket om kompetansereform, men de har aldri gjennomført en slik reform, sier Solberg.

Kan ikke leie innarbeidskraft

Hun minner også om et vedtak som Ap fikk gjennom i Stortinget, med KrF, før partiet gikk inn i regjering:

- Når vi nå kommer inn i en periode der vi mangler arbeidskraft, kan løsningen være å leie inn arbeidskraft sesongmessig. Men det er nå forbudt. Det har Stortinget vedtatt, med KrF. I store deler av landet er ikke dette et problem, men det kan bli et problem at norske bedrifter må si fra seg oppdrag fordi de ikke kan leie inn kompetanse. En slik dogmatisk tilnærming som venstresida har, gjør at jobber som kunne blitt i Norge, flytter ut, sier Solberg.