HEMMELIGHOLD: Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke røpe flere avstatsekretær Julie Brodtkorbs (H)  PR-kunder. Her er de to fotografert under World Economic Forum i Davos, Sveits. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.
HEMMELIGHOLD: Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke røpe flere avstatsekretær Julie Brodtkorbs (H) PR-kunder. Her er de to fotografert under World Economic Forum i Davos, Sveits. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.Vis mer

Erna hemmeligholder PR-kunde, som «kan være» bundet av offentlighetsloven

Statsministeren avgjør hvem som får se statssekretær Julie Brodtkorbs kundelister.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Det går fram av et brev Statsministerens kontor (SMK) har sendt til Sivilombudsmannen, om statssekretær Julie Brodtkorbs (H) hemmelige kundeliste fra tida som toppsjef i kommunikasjonsbyrået JKL. I brevet heter det:

«Når det gjelder forholdet til offentleglova, er det etter SMKs syn bare én av virksomhetene på listen det kan diskuteres om er omfattet av lovas virkeområde. (...) SMK har vært i kontakt med den aktuelle virksomheten, som har opplyst at den ikke mener seg omfattet av en offentleghetslovas virkekområde. Virksomheten opplyste videre at den rent faktisk ikke fører postjournal.»

Derfor vil ikke statsministeren offentliggjøre kunden, går det fram av brevet.

SMK viser til at Sivilombudsmannen har uttalt at kundeforhold «som framgår av offentlige journaler» ikke kan hemmeligholdes: 

«Ombudsmannen skriver altså om situasjonen der et kundeforhold "fremgår" av offentlig journal, ikke der forholdet muligens skulle ha fremgått. Dette er godt i samsvar med forvaltningslovens ordlyd, som taler om at opplysningen "er" alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder», står det å lese i brevet, som slår fast at det er Erna Solberg personlig som avgjør hvilke kunder som skal offentliggjøres.   
 
Les hele brevet her.

Sivilombudsmannen: - Røp kundene fra offentlig sektor
Foranledningen er at Sivilombudsmannen før jul konkluderte med at både Landbruksdepartementet og SMK måtte offentliggjøre eventuelle kunder landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) og statssekretær Julie Brodtkorb ved SMK (H) hadde jobbet med fra offentlig sektor - mens de private kundene kunne hemmeligholdes.

Som Dagbladet har omtalt tidligere, gikk Listhaug direkte inn i regjering fra jobben som seniorrådgiver i First House, mens Brodtkorb (H) noen uker før regjeringstiltredelsen hadde sagt opp jobben som administrerende direktør i JKL Oslo. Begge selskapene er PR- og lobbyselskaper med hemmelige kundelister.

I januar sendte Sivilombudsmannen dessuten et nytt brev til SMK, der ombudsmannen ba SMK gjøre en ny vurdering.    

PR-jobbet for offentlige kunder
I januar konkluderte settestatsråd Børge Brende (H) at alle offentlige kunder på Sylvi Listhaugs kundeliste måtte offentliggjøres.

SMK svarte Sivilombudsmannen allerede dagen etter ombudsmannens første brev: Der framgikk det at Julie Brodtkorb hadde Norges Bank på sin kundeliste. Denne offentlige kunden kom i tillegg til de som allerede var gjort gjent da Dagbladet i oktober fikk innsyn i en sladdet versjon av Brodtkorbs kundelister. Der det gikk fram at Brodtkorb har jobbet for Ruter og Innovasjon Norge - i tillegg til at hun måtte stole på hukommelsen da hun orienterte regjeringsråd Nina Frisak og statsminister Erna Solberg (H) om sine tidligere kunder.

SMK mente da, som nå, at alle kundeopplsyninger utover de som allerede er gitt ut, må anses som taushetsbelagte forretningshemmeligheter - som det da vil være ulovlig å offentliggjøre. 

Om hemmeligholdet av den ene kunden som kan være omfattet av offentligehtsloven, skriver SMK:

«Plikten til å følge offentligehtslova påligger det enkelte rettssubjekt, og det faller utenfor SMKs oppgaver å overprøve virksomhetens egen vurdering av hvilket regelverk det plikter å følge. Dette gjelder i alle fall der virksomhetens lovtolkning ikke er åpenbart uriktig.»

Sivilombudsmannen har tatt stilling til hemmeliholdet som følge at flere medier, deriblant Dagbladet, har søkt innsyn i kundelistene etter offentlighetsloven, og igjen klaget avslag inn for Sivilombudsmannen.  

SMK slår videre fast at habilitetsreglene har vært overholdt i behandlingen av innsynsbegjæringene, noe Sivilombudsmannen også stilte spørsmål ved i det siste brevet.