MÅ SVARE: Kontroll- og konstitusjonskomiteen har åpen høring i følgende saken om riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. Her må blant annet tidligere justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug, tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg svare. ... Vis mer

Erna Solberg: - Jeg var upresis

Statsminister Erna Solberg tok selvkritikk og innrømmet at hun var upresis da hun svarte for seg i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Erna Solberg åpnet sin forklaring overfor kontroll- og konsitusjonskomiteen med å ta selvkritikk.

- Vi er enige med Riksrevisjonen når den konstaterer at det fortsatt vil ta lang tid før grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret er i samsvar med sikkerhetsloven. Det tar vi på alvor, sier hun.

Hun sier en i dag vet at det var langt mer tidkrevende og kostnadskrevende å gjennomføre de forutsatte tiltak om objektsikrig enn det som ble forutsatt da dette ble vedtatt i 2010.

Oslo  20180827.
Statsminister Erna Solberg under åpen høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite i riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Oslo 20180827. Statsminister Erna Solberg under åpen høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite i riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Vis mer

- Nå vet vi at det var urealistisk å nå fristen 2015 for alle objekter. Beredskapssenteret er et godt eksempel på det. Det ville ikke vært mulig med ferdigstillelse innen fristen. Kunnskap om hvor komplekst dette arbeidet er har kommet gradvis, sier hun.

- Jeg ser at dette er noe min regjering burde kommunisert tidligere og tydeligere og mer samlet til Stortinget. Det tar jeg på vegne av regjeringen selvkritikk på, sier hun.

Hun innrømmer også at hun var upresis i forrige høring.

- Jeg ser at jeg har vært upresis i forrige høring om hva som ble feilaktig rapportert og hvordan, og at det ikke ble skilt mellom sikringsstyrker og permanent grunnsikring, sa hun.

Selv om ikke alt er på plass, sier Solberg at det har vært framgang på mange områder. Hun sier de nå jobber med å etterleve Riksrevisjonens anbefalinger.

- Påfallende mye feil

- Jeg synes det er påfallende at dere sier veldig mye feil. Stortinget får stadig nye opplysninger. Hvorfor sier dere så mye feil til Stortinget og hvorfor retter dere det ikke opp? ville SV's representant Torgeir Fylkesnes vite.

- Jeg mener ikke at vi sier mye feil. Men det oppstår og det kan være upresisheter. Det er viktig å huske at dette er komplisert materie, med forskjellige instrukser. Etter å ha hørt høringen sist tror jeg det også kan være tilfeller dere en snakker forbi hverandre, svarer statsministeren.

Offensiv Amundsen

Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (Høyre) og nåværende forsvarsminister Frank Bakke Jensen tok selvkritikk da de forklarte seg for Stortinget i dag.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsens (Frp) var derimot langt mer offensiv.

Amundsen var justisminister fra 20. desember 2016 til 17. januar 2018, og åpnet med å si at Solberg-regjeringen prioriterte beredskapen høyt.

- Det har gitt tydelige resultater. På min vakt alene ble politiet styrket med 500 polititjenestemenn og kvinner, det er sannsynligvis den raskeste veksten i historien, sier han.

En offensiv Amundsen kom med temmelig direkte kritikk av Riksrevisjonen og opposisjonen.

Han beskrev det nye beredskapssenteret som det viktigste av politiets skjermingsverdige objekter.

- Det ville vært urealistisk at det skulle stått ferdig i løpet av sju måneder, fra den siste høringen i mars til desember, men det er det kravet som oppstilles, dersom Riksrevisjonens krav skulle vært oppfylt, sa Amudsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han sa at dersom de rødgrønne hadde fått gjennomslag, hadde sentret blitt utsatt i to år.

- En del politikere fant det opportunt før valget i fjor å gå mot beredskapssentret: Ap, SV, Sp og da også Venstre. Det var fare for at hele prosjektet kunne bli utsatt i to år. Hvor opptatt er man da av objektsikring, når dette handler det viktigste vi kan gjøre for å oppfylle lov og forskrift om objektsikring? Alle er opptatt av det i høringer, men ikke alle er like opptatt av det mellom høringene, fyrte Amundsen av, og fortsatte.

- Det virker hult når man hører denne kritikken fra de rødgrønne.

- Dekket bord

Sylvi Listhaug gjorde det klart at det ikke var så mye hun kunne bidra med.

- Jeg hadde ikke konstitusjonelt ansvar i det som denne rapporten omhandler. Jeg kom til dekket bord fordi Per Willy har stått gjennom en storm. Fordi han sto opp mot naboer og krefter i opposisjonen som gikk mot beredskapssenteret vil Norge få et godt beredskapssenter, sier Listhaug.

Står ved sin forklaring

Amundsen forklarte seg også ved forrige høring.

- Er det noe du sa for ett år siden du kunne tenke deg å korrigere? ville lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen vite.

- Ja, jeg ga et korrekt bilde, svarte Amundsen.

- Du sa på dette tidspunktet at den daværende kritikken fra Riksrevisjonen var et øyeblikksbilde, som lå tilbake i tid og at situasjonen nå var en hel annen. Nå vet vi at bare to av tolv av politiets skjermingsverdige objekter i dag er ordentlig sikret. Står du likevel ved dette?

- Ja, jeg står bak det jeg sa om at det var et øyeblikksbilde. Det var et øyeblikksbilde som gikk tilbake til 2015. I 2017 var situasjonen en helt annen, sier han, men understreker:

- Når det var snakk om permanent grunnsikring så hadde vi behov for mer tid, det ble formidlet både av meg og de andre under den forrige høringen.

Frp-ministere med motsatte svar

Ved høringen i fjor kom to tidligere justisministere fra Frp, Anders Anundsen og Per-Willy Amundsen, med ulike svar på samme spørsmål. I høringen ville Hans Fredrik Grøvan i KrF ha svar på hvem som hadde rett.

Anders Anundsen (Frp) at man var i mål med å sikre alle bygningene på justisfeltet, men at det gjensto mye arbeid knyttet til sikringsstyrker som skal sikre for eksempel vann- og strømanlegg. Hans etterfølger, Per Willy Amundsen (Frp), sa derimot at «det er gjort et omfattende, godt arbeid med sikringsstyrkene, men at det gjenstår et betydelig arbeid med grunnsikring av politiets bygninger.

- Det som var riktig, var slik som jeg beskrev det. Når det gjelder sikringsstyrker hadde vi fått på plass sikringsstyrker. Men når det gjelder permanent grunnsikring vil vi trenge fler år, sier Amundsen.

- Så Anundsen sa feil?

- Man må kanskje gå tilbake og se hvilken sammenheng det var sagt i. Det gjøres mye sammenblanding i offentligheten, sier han.

Kan bli lukket høring

Høringen ble åpnet klokka 9 av leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen (Ap).

Han redegjorde for tema: Riksrevisjonens knusende rapport om oppfølging av objektsikring.

Deler av rapporten er gradert, og derfor hemmelig for de fleste.

- Vi er klar over at det av denne grunn kan være vanskelig å svare på enkelte spørsmål. Det er viktig at partene sier fra om de ikke kan svare fyllestgjørende uten å røpe opplysninger som er gradert, sier Andersen som opplyser at det da kan det bli nødvendig med en lukket høring.

Ikke enig i kritikken

Under høringen kom det fram at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ikke kjenner seg ikke igjen i Riksrevisjonens kritikk av at politiet og Forsvaret har uklar forståelse av sikkerhetsinstruksen.

- Riksrevisjonens rapport sier at objektsikringsinstruksen fremstår som uklar og at det kan føre til misforståelser mellom Forsvaret og politiet. Jeg har ingen tilbakemeldinger om at instruksen oppfattes som uklar i Forsvaret eller i dialogen mellom Forsvaret og politiet, sa Bruun-Hansen.

Han understreket imidlertid at ikke forsvare kan sikre alle objekter samtidig.

- Det vil være snakk om prioritering, og at vi flytter styrkene ut fra en forsvarsmesig prioritering, sier han.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og sjef i Heimevernet Eirik Johan Kristoffersen under åpen høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite i riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hans Fredrik Grøvan i KrF leste opp følgende avsnitt fra Riksrevisjonens rapport og ville høre om Forsvarssjefen var enig i beskrivelsen som kom fram der:

«Mangelfull grunnsikring av de skjermingsverdige objektene i Forsvaret kan føre til at viktige og kritiske funksjoner kan falle bort ved uønskede hendelser. Dette kan få svært alvorlige følger for den nasjonale krisehåndteringen, når riket er i væpnet konfikt, væpnet konfikt truer eller når Norges selvstendighet står i fare.»

- Jeg tror vi skal være enige med det Riksrevisjonen peker på her. Det er manko på grunnsikringen på en del områder, forsvarssjefen er nok tilbøyelig til ikke å bruke like sterke ord som Riksrevisjonen, men det er en skjønnsmessig vurdering, sier han.

Innrømmer feilrapportering

Ifølge Riksrevisjonen mangler politi og forsvar en felles forståelse av objektsikringsinstruksen.

Men heller ikke politidirektør Odd Reidar Humlegård er enig i dette.

- Jeg er ikke kjent med at politiet og forsvaret har ulike oppfatninger av gjeldende instruks. Det er ingen uklarheter om dette fra vårt syn, slo han fast.

- Jeg har bare møtt velvilje i Forsvaret. De hjelper oss, vi øver sammen, og bare god dialog med Forsvaret, sier Humlegård.

I hovedtrekk gir han derimot Riksrevisjonen rett deres virkelighetsbeskrivelse.

- VI kjenner oss igjen i den statusen Riksrevisjonen beskriver. Når det gjelder grunnsikring, er vi ikke i mål, sier Humlegård

Politidirektøren ble spurt om bakgrunnen for noen uttalelser som Erna Solberg kom med under høringen i fjor.

Her uttalte hun at Stortinget var blitt fortalt at arbeidet med objektsikring «var i havn» fordi Politidirektoratet «meldte grønt».

Humlegård bekreftet at Politidirektoratet i fjor ga en feilrapportering av tilstanden når det gjelder sikringsstyrker ved å melde «grønt».

- Dette ble satt som grønt i 2013 og 2014 og det var feil, sier han.

Men han understreket at denne tilstandsrapporten bare gjaldt politiet, ikke hele justissektoren, og at feilmeldingen bare gjald bruk av sikringsstyrker, ikke status for grunnsikring av objekter.

- Så det var en feilrapportering og denne ble i tillegg tolket videre enn det var grunnlag for? spør Dag Terje Andersen, noe Humlegård bekrefter.

NSM: Deler bekymringen

Først ut til å forklare seg er direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Kjetil Nilsen Andersen.

- Først vil jeg si at jeg deler riksrevisjonens bekymring for objektsikring i forsvars og justissektoren, åpner han.

NSM fører egnet tilsyn med objektene i politiet og forsvaret, og direktøren sier han først og fremst tar utgangpunkt i egne tilsyn i denne bekymringen.

- Funnene samsvarer med våre tilsyn. Det er avvik, men det er forbedringer her, sier direktøren som likevel sier at de ikke er i mål.

- Det er fortsatt avvik på i flertallet av objektene med høyest sikkerhetsmessig klassifiseringsgrad som vi har tilsyn med, sier han.

I motsetning til Riksrevisjonen vil ikke Andersen kalle svikten svært alvorlig, men «ha potensiale» for å ha alvorlige følger.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) spurte Andersen om hva de har gjort for å følge opp dette, når de stadig finner brudd på sikkerhetsloven.

- Det kommer pålegg ut av hvert eneste tilsyn vi fører. De følges opp, men så ser vi det tar tid å følge det opp, sier han

Under den åpne høringen i mars i fjor måtte statsministeren erkjenne at regjeringen ikke var klar over at det sto så dårlig til før rapporten fra Riksrevisjonen kom.

- Det vil jeg karakterisere som en sensasjonell uttalelse, sa kontroll- og konstitusjonskomiteens daværende leder Martin Kolberg.

- Dere har samordningsenheten ved Statsministerens kontor og konstitusjonelt ansvarlige statsråder, men ingen meddeler verken deg, som ansvarlig sjef for regjeringen, eller Stortinget om denne tilstanden? fulgte Ap-veteranen opp.

- For dårlig

Senere på våren kom Solberg med innrømmelser, også i Stortinget:

– Vi var kjent med noen utfordringer, men regjeringen som sådan var ikke kjent med bildet av totalutfordringene, sa statsministeren da hun i april i fjor møtte til spørretime på Stortinget.

– Det var først da vi fikk den foreløpige rapporten fra Riksrevisjonen at Justisdepartementet ble klar over at den første rapporteringen de hadde fått, om at det var i orden, ikke var riktig, og hvor regjeringen også i fellesskap ble orientert om at vi har gjort en for dårlig jobb. Derfor ble det iverksatt store tiltak våren 2016 og høsten 2016, tilføyde hun.

la Riksrevisjonen fram en ny rapport. Der konkluderes det med at manglene som ble påpekt i den første rapporten fra 2016 kun i liten grad er gjort noe med.

- Konklusjonene i rapporten som ble lagt fram før sommeren, ligner påfallende på konklusjonene som Riksrevisjonen trakk i rapporten fra 2016, konstaterte tidligere HV-sjef Tor Rune Raabye overfor Dagbladet fredag.

Der slo han fast at manglende objektsikring er risikosport på høyt nivå.

-Uten å gå inn på graderte forhold: Det som benevnes som nøkkelpunkter i rapporten er definert som avgjørende for forsvarsevnen vår. Det kan dreie seg om både sivile og militære objekter, sa Raabye.

Mye gjensto

- Vi som deltok i høringen var tydelige på at det gjensto mye arbeid før objektsikringen ville være i mål, heter det i en uttalelse som statsminister Erna Solberg (H) sendte Dagbladet i forrige uke.

Der gjorde hun det klart at hun ser fram til å forklare seg for Stortinget.

- Regjeringen har jobbet systematisk med sikkerhet og beredskap. Og det er gjort svært mye for å styrke samfunnssikkerheten. Siden 2013 har regjeringen økt bevilgningene med over 7 milliarder til ulike beredskapstiltak bare i justissektoren. I tillegg er det bevilget 1,8 milliarder til stillinger i politiet og det er gjort et rekordløft i Forsvaret med ny langtidsplan, framholder hun.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og sjef i Heimevernet Eirik Johan Kristoffersen under åpen høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite i riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og sjef i Heimevernet Eirik Johan Kristoffersen under åpen høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite i riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Vis mer