EN VENN PÅ VIPPEN: Knut Arild Hareide nyter gjennomslag i sin nye vippeposisjon, men tror ikke Erna Solberg mister nattesøvn av den grunn. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet

Til PAPIR
EN VENN PÅ VIPPEN: Knut Arild Hareide nyter gjennomslag i sin nye vippeposisjon, men tror ikke Erna Solberg mister nattesøvn av den grunn. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Til PAPIRVis mer

KrF gjør livet surt for Erna

Ernas ti tapte slag

Etter Erna Solberg vant valget, har hun gått på flere tap i Stortinget.

(Dagbladet): Da Erna Solberg feiret valgseier 11. september i år, ble samtidig maktbalansen på Stortinget endret.

Nå behøver regjeringen begge sentrumspartiene på sin side for å ha flertall og Erna Solberg har akseptert flere tøffe kompromisser i budsjettforhandlingene.

Resultatet er en rekke nederlag for Erna Solbergs regjering denne høsten. En gjennomgangsfigur i historien om de tapte slagene er Knut Arild Hareide: KrF-lederen har plassert solide kjepper i regjeringshjulene flere ganger.

Lærernorm

For å få KrF med på budsjettforliket i høst, måtte Solberg gi KrF lærernormen statsministeren ikke ønsket seg.

Normen fastsetter antall lærere per elev. For 1. til 4. klasse skal det ikke være mer enn 16 elever per lærer, for 5. til 7. klasse er tallet 21 elever per lærer.

Dagpengenei

Regjeringens forslag om å endre dagpengeordningen på et vis som kunne sørget for at 3500 færre får rett på dagpenger i 2018, ble også stanset i høst.

I budsjettforhandlinger med KrF fikk sentrumspartiet Erna Solberg og co. med på å skrote forslaget.

Økt fedrekvote

Erna Solberg innrømmet tidligere i år at hun var «skuffet over norske menn» som tok mindre pappaperm etter regjeringen reduserte permen fra 14 til ti uker.

KrF og Venstre sørget sammen med venstresida på Stortinget for å gjeninnføre 14 uker pappaperm.

Sukkeravgift

For å skaffe penger til nevnte lærernorm, fikk KrF også gjennomslag for å øke avgiften på sukkerholdige varer og brus. Staten får inn to milliarder kroner på avgiftshoppet.

Bryggeri- og drikkevareforeningen og NHO Mat og Drikke er blant dem som kritiserte avgiften umiddelbart.

Pleiepenger

Endringer i pleiepengeordningen gjorde at foreldre som pleier sitt alvorlig syke barn gikk fra 100 prosent til 66 prosent av inntekt etter ett år og det ble innført en maksgrense for perioden foreldre kan motta pleiepenger for å pleie samme diagnose på sitt barn: 1300 dager.

KrF sørget for å reversere både tidsbegrensningen og reduksjonen i inntekt.

Kommunetvang

KrF vippet også flertallet på Stortinget til et nei til nye tvangssammenslåinger av kommuner i denne stortingsperioden.

Mot regjeringens vilje har Stortinget også sagt nei til å bruke kommunes inntektssystem som pisk for å presse fram sammenslåinger ved å økonomisk straffe kommuner som forblir «frivillig små».

Oktoberbarna

Til høylytte protester fra innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) bestemte Stortinget at enkelte av de såkalte «oktoberbarna» skal få sin asylsøknad vurdert på nytt. Nå må Listhaug og norske myndigheter gi såkalte sårbarhetskriterier større vekt og se nøyere på om ungdommene har et nettverk rundt seg ved en eventuell retur til hjemlandet.

Helikoptersplitt

I et storstilt kompromiss med blant annet Arbeiderpartiet måtte regjeringen akseptere en delt helikopterløsning i Forsvaret: Kapasiteten skal fortsatt deles mellom Bardufoss og Rygge, selv om Bell-helikoptrene flyttes til Rygge.

Opposisjonen fikk også gjennomslag for 2000 flere soldater i Heimevernet.

Høyre beskriver derimot forliket som en seier.

Papirslippen

Opposisjonen på Stortinget fikk KrF med på laget da de stanset regjeringens ønske om å heldigitalisere informasjon om pensjon og trygd.

Stortinget instruerte da regjeringen til å gi nordmenn valgfri rett til å fortsatt få papirslipp i postkassa.

Atomvåpenforbud

Stortinget vedtok også å utrede konsekvensen av et atomvåpenforbud, etter initiativ fra SV. Både KrF og Venstre sluttet seg til vedtaket.

Knut Arild Hareide sier seg godt fornøyd med gjennomslag i høst.

– Det er aldri negativt at Stortinget får viljen sin. KrF har kunnet hente vekslende støtte i Stortinget etter valget. Vi er er nok blitt det reelle vippepartiet, men jeg tror både Erna og jeg sover godt om natta. At en mindretallsregjering går på nederlag, er mer regelen enn unntaket i norsk politikk, sier Hareide til Dagbladet.

Erna har lave skuldre

KrF-lederen sier gjennomslag for endringer i pleiepengeordningen er seieren som betyr mest for ham personlig.

Statsminister Erna Solberg sier hun har lave skuldre på at noen saker ikke går regjeringens vei.

– Regjeringen har fått gjennomslag for våre viktigste saker i høst – både budsjettet og enighet om hæren. Statsbudsjettet er fullt av god Høyre og Frp-politikk, og viser at vi får gjennomslag for de store linjene, sier Solberg og legger til:

– En mindretallsregjering må inngå kompromisser i Stortinget, det gjorde vi også forrige periode.