Et bedre styresett

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Både statsministeren og statsministerkandidaten holdt pressekonferanser i går. Kristelig Folkepartis leder Valgerd Svarstad Haugland serverte ciabatta til statsministerkandidat Kjell Magne Bondevik og media på den baren i Oslo som er urbanismens hovedkvarter. Statsminister Jens Stoltenberg serverte full lunsj i LO-skolen på Sørmarka, og holdt sin pressekonferanse i friluft, omgitt av grønnsvær i solsteiken.
  • Fra disse litt uvanlige podier skrøt de begge av seg selv og kritiserte hverandres tilnærminger til høyresiden. Men Stoltenberg sa at det er mer enighet i norsk politikk enn det som kommer til uttrykk i småkrangelen partiene imellom. Han stiller seg åpen for nye parlamentariske virkemidler som kan bidra til at flertallskonstellasjoner avløser den lange rekken mindretallsregjeringer som nå styrer i Norge. Bondevik er mer forbeholden og sier at mindretallsregjeringene hittil har gjort en god jobb.
  • Arbeiderpartiet tenker på forslag til endringer i grunnloven som Stortinget kan behandle i neste periode. Det bør flere andre også gjøre, slik at Stortinget kan velge mellom forslag til flere varianter av oppløsningsrett, tillitsvotum og andre elementer som på ulikt vis kan videreutvikle vårt parlamentariske styresett. Selve valgordningen er blitt mer og mer «rettferdig» ved at de såkalte styringstilleggene er blitt tatt bort. Det kommer de små partiene til gode. Dette er bra, men bør nå suppleres ved at det tilføres virkemidler som forplikter partiene til å sikre landet regjeringer med mulighet til å få sin politikk vedtatt.
  • Mindretallsregjeringer som bauter seg fram i Stortinget, bidrar til uklarhet i det politiske bildet. En regjering med flertall bak seg trer tydeligere fram, og vil mobilisere både for og imot. Det vil stimulere interessen for politikk, bidra til å motvirke den synkende deltakelsen ved valg og demme opp for sterke særinteresser. Den vårsesjonen i Stortinget som nå er slutt, har derimot vært preget av en type politisk virksomhet som kveler den politiske interessen hos velgerne.