Et dårlig forslag

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Justisminister Odd Einar Dørum fremmet fredag sitt lenge varslede lovforslag som innebærer at hans departement ikke lenger skal ha det direkte ansvaret for politiet, men bare et mer overordnet forhold til et nytt politidirektorat. Dersom forslaget blir vedtatt, vil dette direktoratet bli ledet av en politidirektør. Dørum skar altså klar av den mer belastede stillingsbetegnelsen rikspolitisjef. Realiteten blir likevel den samme.
  • Dette er et gammelt forslag. Politietaten har i flere tiår ønsket seg denne modellen. Gode motargumenter har likevel vunnet fram ved tidligere korsveier, slik at forslaget ble lagt bort. Når det nå fremmes i Stortinget, er det vårt håp at det ikke får flertall der.
  • I mange år kunne vi her i landet glede oss over å ha et sivilt, ubevæpnet politi. Sterke ønsker i deler av etaten om å svekke denne profilen har dessverre gradvis nådd fram. I dag er uniformene til den norske politistyrken sterkt militarisert. I Oslo er det våpen i hver bil, og de blir raskt hentet fram under utrykninger. Dersom etaten skilles ut av departementet i et eget direktorat, vil denne tendensen forsterkes. Det er en utvikling som er godt dokumentert fra andre land.
  • Da justisministeren la fram sitt forslag, rakket han ned på dagens ordning ved å si at i den behandles skadeverk på en politiuniform av departementet, mens et direktorat vil styrke kampen mot organisert kriminalitet. Det er selvsagt demagogi av groveste slag. Dersom vi i dag taper kampen mot organisert kriminalitet, er ikke årsaken å finne i at politiet i landet styres av politiavdelingen i Dørums departement.
  • Vi har vært imot opprettelsen av et politidirektorat hver gang forslaget er blitt fremmet. Vi er imot også i dag. Årsaken er den betydning vi tillegger at den sivile utøvelsen av makt i vårt samfunn skal stå under mest mulig direkte demokratisk kontroll med fullt parlamentarisk ansvar. Denne forbindelsen blir svekket ved den foreslåtte ordningen. Det klarer selv ikke justisminister Dørum å snakke seg fra.