Et forsvar for verdier

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er litt pussig at Arne Johannessen, som leder Politiets Fellesforbund, ikke har fått med seg at det allerede er norsk politikk å utvise utlendinger som er dømt for kriminelle handlinger begått her i landet, men først etter avsluttet soning. Polititillitsmannen mener kanskje at vi skal utvise flere og på et tidligere tidspunkt i behandlingen av saken. Det er jo så lett å avkorte rettssikkerhetsgarantiene for stigmatiserte grupper med populistiske krav om at «noe må gjøres». Johannessen, som ble intervjuet her i avisa i går, tar utgangspunkt i påstanden om at vi her i landet er naive i forhold til dette problemet. Underforstått at Johannessen er den ene blant oss som ikke er godtroende.
  • Den omfattende reportasjeserien om organisert kriminalitet som Dagbladet har offentliggjort de siste ukene, påviser at organisert kriminalitet er en omfattende og voksende trussel. Johannessens problem er at han er altfor villig til å møte trusselen med å gå på akkord med de verdiene vårt samfunn bygger på. Men slår vi inn på den veien, har vi allerede tapt for de kriminelle.
  • Det er i seg selv et overgrep mot lovlydige kosovoalbanere her i landet når de utpekes som en spesielt kriminelt belastet folkegruppe. Vi deler Johannessens ønske om å bekjempe kriminaliteten effektivt, også den som utøves av individer med kosovoalbansk bakgrunn, men den kampen må føres uten at uskyldige gjøres til offer fordi vi slakker på kravene. De universelle rettssikkerhetsgarantiene som er bygd inn i det norske lovverket, er et uttrykk for vårt sivilisasjonsnivå. Kampen mot kriminaliteten er nettopp et felles forsvar for dette nivået.
  • Organiseringen av politiets arbeid, andre mobiliseringstiltak mot kriminalitet ellers i samfunnet og de metodene vi som samfunn tar i bruk, må styrke, og ikke undergrave, de prinsippene vi vil bygge samfunnet på. I debatten om opprettelsen av et politidirektorat var kampen mot organisert kriminalitet et hovedargument for tilhengerne av reformen. Nå er direktoratet opprettet, og vi venter på resultatene som ble lovet.