Et godt grep

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim er i ferd med å rette opp kursen så den peker inn i det moderne samfunnet igjen, etter at forgjengeren Valgerd Svarstad Haugland fikk Stortinget med på et historisk tilbakeskritt. Kontantstøtten, et politisk feilskjær, er under revurdering. Uttalelser fra Sp's nestleder, Åslaug Haga, har åpnet for en endring som betyr at Stortinget kan komme på glid og begrense utbetalingene til å gjelde foreldre som selv er hjemme med barna. Statsråden har lovet en evaluering av kontantstøtten før påske. Nå samler hun ammunisjon for å kunne torpedere mest mulig av ordningen.
  • Tall fra Statistisk sentralbyrå bekrefter advarslene om at kontantstøtten ville forsterke et familie- og arbeidsmønster som verken er til barnets eller samfunnets beste. Småbarnsfedrene jobber enda mer, viser det seg, og omsorgsyrkene må unnvære livsviktig arbeidskraft fordi småbarnsmødrene går ut av arbeidsstyrken. En omlegging av kontantstøtten vil også gi en milliard mer til barnehagene og redusert foreldrebetaling.
  • Bekkemellem Orheim holder på å skaffe seg profil som en tydelig likestillingspolitiker. På OECDs konferanse i Paris nylig tok hun opp et kontroversielt tema: behovet for kvinnekvoter i bedriftsstyrene i privat sektor. Hun forbereder et lovforslag om kvinnekvoter i de største børsnoterte selskapene, men vil også at halvstatlig virksomhet innenfor olje og gass skal omfattes av ordningen. Forslaget skal legges fram for Stortinget før sommeren.
  • Mindre heldig er det hvis en ny barne- og familielovgivning etter planen skal sette grenser for foreldres rett til å flytte hvor de vil i landet etter et samlivsbrudd. Vi har ingen tro på en lov som idømmer foreldre boplikt i nærheten av hverandre, hvis de ikke kommer fram til en frivillig ordning. Raske forandringer i moderne levesett og familiemønster krever i stedet nye og smidige arenaer for mekling mellom partene når vi skal ivareta barnas beste.