Et nei er ikke nok

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Regjeringen vil etter all sannsynlighet si nei til å selge Kreditkassen til svensk-finske MeritaNordbanken. Det ble klart etter et møte i KrFs stortingsgruppe onsdag. Det største regjeringspartiet ønsker samtidig å invitere utenlandske, og helst nordiske, banker til å inngå strategisk samarbeid med norske banker ved å åpne for unntak fra regelen om at enkeltaksjonærer bare kan eie inntil ti prosent av aksjene i en finansinstitusjon.
  • Vedtaket i KrFs stortingsgruppe innebærer, etter hva vi forstår, også et nei til storfusjon mellom Kreditkassen og DnB, samtidig som det åpner for at en av forretningsbankene slår seg sammen med forsikringsselskapet Storebrand. Slik håper regjeringen å motvirke at en av de to viktigste forretningsbankene forsvinner ut av landet, samtidig som bankene kan vokse seg sterkere gjennom allianser med norske eller utenlandske partnere. I tillegg vil et nei til storfusjon mellom DnB og Kreditkassen sikre den innenlandske konkurransen, arbeidsplasser i banknæringen og et godt filialnett for kundene.
  • Arbeiderpartiets leder er positiv, men forbeholden i sine kommentarer. Thorbjørn Jagland avventer regjeringens innstilling i saken og den offisielle begrunnelsen for regjeringens holdning. Det er imidlertid all grunn til å tro at Arbeiderpartiet vil sikre regjeringen politisk flertall for sitt nei. Partiet har både i Stortingets behandling av regjeringens kredittmelding og i sitt eget program gått inn for at DnB og Kreditkassen forblir på norske hender.
  • Budet fra MeritaNordbanken har mer enn noe illustrert at staten ikke har hatt noen klar oppfatning av hva den vil med sitt eierskap. Relativt ferske retningslinjer fra Stortinget har ikke vært nok til å gi klare, entydige svar, verken fra regjeringens eller Ap's side. Velgere, bankansatte og kunder får en beklemmende følelse av at politikerne verken legger prinsipper eller strategier til grunn for sin politikk. Derfor imøteser vi i spenning det politiske ordskifte som vil følge etter at regjeringen har lagt fram sitt syn.