MISTET LIVET: I 1959 endte en ekspedisjon nord i Ural-fjellene med døden for de ni deltakerne. Utallige teorier om hva som skjedde har oppstått i etterkant av «hendelsen ved Dyatlov-passet», og russiske myndigheter har nå besluttet å gjenåpne saken. Foto: CNN
MISTET LIVET: I 1959 endte en ekspedisjon nord i Ural-fjellene med døden for de ni deltakerne. Utallige teorier om hva som skjedde har oppstått i etterkant av «hendelsen ved Dyatlov-passet», og russiske myndigheter har nå besluttet å gjenåpne saken. Foto: CNNVis mer

True crime

Et oppskåret telt og ni lik - 60 år etter kan mysteriet bli løst

Dødsfallene fikk legene til å klø seg i hodet. Politiets etterforskning ga heller ingen svar. Nå skal saken etterforskes på nytt.

For ganske nøyaktig 60 år siden fant en myteomspunnet ulykke sted i de nordlige Uralfjellene i dagens Russland.

På gåtefullt vis endte en ekspedisjon til Kholat Syakhl-fjellet med at et helt skitur-følge på ni mistet livet. Detaljene rundt dødsfallene har gitt liv til flere bøker, dokumentarfilmer, en spillefilm og hele 75 ulike teorier omkring hva som egentlig hadde skjedd. De mange teoriene strekker seg fra utenomjordiske angrep, til at ekspedisjonsdeltakerne ble ofre for en atomprøvesprengning.

Ulykken har siden blitt omtalt som «hendelsen ved Dyatlov-passet».

På bakgrunn av press fra de etterlattes familier, og fortsatt spekulasjoner i samfunnet 60 år seinere, har russiske myndigheter nå bestemt seg for å gjenoppta saken. Det skriver skrive flere internasjonale medier.

FANT TELTET: Letemannskapene fant raskt teltet til ekspedisjonsdeltakerne. Det var skåret opp innenfra, og inni skal de ha funnet deltakernes klær og sko. Foto: Wikimedia Commons
FANT TELTET: Letemannskapene fant raskt teltet til ekspedisjonsdeltakerne. Det var skåret opp innenfra, og inni skal de ha funnet deltakernes klær og sko. Foto: Wikimedia Commons Vis mer

Bar hverandres klær

23. januar 1959 tok sju menn og to kvinner, alle studenter ved Ural polytekniske institutt, fatt på en 305 kilometer lang langrenns-ekspedisjon i den nordlige delen av Ural-fjellene i daværende Sovjetunionen. Ekspedisjonen skulle ta 16 dager.

Da ingen hadde hørt fra følget i midten av februar, skal et letemannskap ha blitt sendt ut for å lete etter ekspedisjonsdeltakerne.

Det som møtte dem ble starten på de utallige sagnene som har oppstått i åra siden.

Letemannskapet skal først ha funnet teltet hvor de ni menneskene hadde overnattet. Teltet var skåret opp fra innsida, men inne i teltet sto turgåernes klær og sko. Kort tid etter fant letemannskapet fire av personene omkommet halvannen kilometer fra teltet. De var tynnkledde, og like ved var det rester av et lite, utbrent bål.

Omtrent en måned seinere, i mars, skal letemannskapet ha funnet et femte lik, og i mai ble leteaksjonen avsluttet da de fire siste i skifølget ble funnet omkommet i en kløft. På seg skal de ha hatt klær som tilhørte de fire som ble funnet omkommet nærmest teltet.

Massive hodeskader

Obduksjonsrapportene konkluderte med at de fleste involverte hadde omkommet av kulde.

Tre av de omkomne hadde imidlertid massive hodeskader av typen legene mente bare ville forekomme av en bilulykke eller en eksplosjon.

Hva som skjedde med ekspedisjonsfølget er fremdeles ubesvart. Sporene i snøen skal ha gjort at etterforskningen konkluderte med at alle hadde løpt fra teltet samlet. Med unntak av de tre med hodeskader, var det heller ingen tegn på slagsmål. Dette la grobunn for de mange teoriene i åra siden.

Først ble det spekulert i hvorvidt de hadde blitt angrepet av Mansi-folket, den lokale urbefolkningen i dette fjellområdet. På Mansi-språket skal fjellets navn bety «det døde fjellet», men refererer til de dårlige jaktforholdene i området. Det ble imidlertid raskt slått fast at Mansi-folket ikke hadde befunnet seg i området i denne perioden.

Flere teorier har gjennom årenes løp dukket opp i aviser, bøker og dokumentarer. Blant disse finner man at de ble ofre for hemmelige våpen fra militæret, krypskyttere eller ville dyr, i tillegg til teoriene om romvesener og atomvåpen.

Kaller inn eksperter

I alt skal russiske myndigheter kjenne til mer enn 75 teorier om hva som forårsaket at turfølget flyktet fra teltet. Det er likevel ikke alle teoriene som vil bli tatt med i etterforskningen.

Talsmann for de russiske anklagemyndighetene, Alexander Korennoy, sier ifølge avisa The Times at de nå har besluttet å kalle inn eksperter for å undersøke de tre mest sannsynlige teoriene. Blant disse er ikke teorier at det har skjedd noe kriminelt.

- De er alle naturlige fenomener. Kriminalitet er ikke en av dem. Det kan ha vært et snøskred, en ustabil snøblokk eller en orkan, sier han ifølge avisa.

Fjellpassasjen hvor de erfarne skigåerne ble funnet døde ble seinere oppkalt Dyatlov, etter ekspedisjonens leder, Igor Dyatlov.