Et øyeblikks glemsel ga ti års kamp for erstatning

Pål Sverre Hansen (49) falt ned fra en platting og brakk ryggen fordi han hadde glemt å spikre fast rekkverket.

UFØR: Pål Sverre Hansen (49) må  nøye seg med rusleturer med hunden Kero. For ti år siden ramlet han i bakken fra en platting og brakk ryggen. Foto: John T. Pedersen/Dagbladet
UFØR: Pål Sverre Hansen (49) må nøye seg med rusleturer med hunden Kero. For ti år siden ramlet han i bakken fra en platting og brakk ryggen. Foto: John T. Pedersen/DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Nå har retten bestemt at Fredrikstad-mannens skjebnesvangre forglemmelse ikke gir forsikringsselskapet rett til å avkorte erstatningsutbetalingen.

- Det var veldig deilig da lagmannsrettens dom endelig kom. Jeg opplevde den første dommen i tingretten som veldig urettferdig. Den fikk meg til å føle meg som en kjeltring som var ute etter å tuske til meg penger, sier Pål Sverre Hansen til Dagbladet.

På byggeplassen ulykkesdagen 16. oktober 2000 monterte den gang 39 år gamle Pål Sverre Hansen et rekkverk på en platting, tre og en halv meter over bakken.

Brakk ryggen Han var i ferd med å montere toppbordet på siste del av rekkverket, da han slapp opp for spiker. Hansen lot toppbordet ligge løst på toppen av rekkverket, og gikk for å hente mer spiker. Det var imidlertid lunsjtid, og Hansen bestemte seg for å gjøre ferdig rekkverket først etter lunsj.

Under lunsjen diskuterte Hansen og kollegene hva slags elektrisk kontakt det var på enden av brakka plattingen var bygget på. Etter lunsj gikk derfor Hansen opp igjen på plattingen. For å kunne se kontakten, måtte han lene seg ut fra plattingen.

Han hadde helt glemt at toppbordet på rekkverket ikke var spikret fast. Dermed falt han i bakken og brakk ryggen.

Ulykken gjorde ham 100 prosent arbeidsufør.

Får 1,4 mill. ekstra Hansens arbeidsgiver hadde tegnet yrkesskadeforsikring hos Aioi Insurance Ltd. ved Tennant Assuranse AS. Selskapet hevdet at Hansen hadde opptrådt grovt uaktsomt og reduserte erstatningsutbetalingen med 30 prosent.

Hansen  måtte nøye seg med drøyt 1,1 millioner kroner fordelt på utbetalinger i 2006 og 2007.

Hansen godtok ikke dette og stevnet selskapet for retten.

14. mai 2009 konkluderte Oslo tingrett med at Pål Sverre Hansen hadde opptrådt «grovt uaktsomt» og at det var «nærmest uforståelig» at han hadde lagt toppbordet på rekkverket uten å spikre det fast og deretter forlatt plattingen.

25. mars i år kom Borgarting lagmannsrett til en helt annen konklusjon.

Lagmansretten mener rekkverkstabben ikke innebar særlig fare for andre på byggeplassen. Det var få arbeidere på området og bare Hansen hadde noe på plattingen å gjøre.

«Sett hen til det begrensede farepotensiale unnlatelsen utgjorde, og til at forglemmelsen ikke var større enn det noen og hver fra tid til annen kan gjøre seg skyldig i, er lagmannsretten av den oppfatning at handlingen ikke kan anses som et markert avvik fra forsvarlig og normal opptreden», heter det i dommen.

Retten kom dermed til at Pål Sverre Hansen ikke hadde opptrådt grovt uaktsomt, og at forsikringsselskapet ikke har grunnlag for å redusere erstatningen hans.

Demed har selskapet måttet betale ham ytterligere 1,4 millioner kroner i erstatning. Dommen ble anket til Høyesterett, men landets øverste dommere ville ikke ta den til behandling. Dermed er lagmannsrettens dom rettskraftig.

- Mange gir opp lenge før saken går til retten. Du løper en økonomisk risiko. Hadde jeg tapt saken, ville jeg sittet med en gjeld på 600 000 kroner. Men jeg er veldig glad jeg anket, sier Hansen.

- Feil premisser Advokat Ole Hauge Bendiksen er glad på vegne av sin klient.

- I yrkesskadeforsikringsloven ligger en forsikring om at hendelige uhell ikke skal gi grunnlag for avkortning i erstatningssummen, påpeker Bendiksen.

Advokat Gro S. Mår førte saken på vegne av forsikringsselskapet.

- Vi mener dommen bygger på feil premisser. Derfor har jeg vanskelig for å se at den vil få prinsippiell betydning. I motsetning til tingretten, kom lagmannsretten til at rekkverkstabben ikke innebar særlig fare for andre. Det mener vi er feil. Hvem som helst på byggeplassen kunne ha gått opp på plattingen og lent seg på lista som ikke var festet, sier Mår til Dagbladet