Et spørsmål om liv og død

I Oslo skulle narkomane i kø til metadonassistert rehabilitering få tilbud om nedtrapping med nytt preparat. Prosjektet er droppet på grunn av pengemangel og uvilje.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Den kursendring i norsk narkotikaomsorg som sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa i fjor forsiktig startet på og som stortingsflertallet påla henne å forsere, har på viktige punkter gått i stå. Sosialdepartementet har ifølge NRK gått inn for at en narkoman må ha vært misbruker i minst ti år og være over 25 år for å få metadonbehandling. I Oslo skulle narkomane i kø til metadonassistert rehabilitering få tilbud om nedtrapping med preparatet Subutex. Men dette prosjektet er droppet fordi Oslo kommune ikke har penger til å følge klientene godt nok opp, og staten ikke vil gi Oslo penger til slik oppfølgning.
  • Norge har blant de strengeste vilkår i verden for bruk av metadon og andre medikamenter under rehabilitering av narkotikamisbrukere. Inntil nylig har det nesten vært umulig for misbrukere å få metadon. Det har vært stor motstand i narkotikaomsorgens fagmiljøer mot medikamenter som hindrer abstinens, og Sosialdepartementet har basert sine retningslinjer og bevilgninger på råd fra disse miljøene. Narkomane som ikke har klart å nyttiggjøre seg de tradisjonelle behandlingstilbudene, er blitt overlatt til sin egen skjebne. Resultatet har vært at mange har dødd som følge av overdoser og elendig helsetilstand.
  • Når Sosialdepartementet nå går inn for en så forsiktig liberalisering av metadonkriteriene og det ikke er blitt noe av Subutex-tilbudet, aner vi den samme grunnholdningen til narkotikamisbrukere: Bare de som sikter mot full rusfrihet, er verdig et hjelpetilbud fra samfunnets side. Og først når en misbruker har kjørt livet sitt helt til bunns, kan behandlingsapparatet fire på prinsippene.
  • For hva er den gode hensikt bak å kreve ti års narkotikamisbruk før man kan få medikamenter som demper abstinensen før og under rehabilitering? Tvert imot burde sjansen være større for å komme seg ut av en misbrukerkarriere, dess tidligere et behandlingsopplegg starter. Stortingsflertallet må ikke la sosialministeren i fred i denne saken. Det handler om liv eller død for mange mennesker.