Et statsbudsjett forsvant

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sier at hovedstrategien for Statens pensjonsfond utland, eller altså oljefondet, ikke vil bli endret etter katastrofeåret 2008. Fondet skal fortsatt være tungt engasjert i aksjemarkedet, og balansert med obligasjoner. Foran framleggelsen i går av årsrapporten for 2008 rykket flere kritikere ut mot beslutningen som ble tatt i 2007 om å øke andelen aksjer i fondet fra 40 prosent til 60 prosent. Lengst gikk Øyvind Stray Spetalen som hevdet at denne beslutningen alene har påført fondet et verditap på 500 milliarder kroner.

Verdireduksjonen i 2008 var på svimlende 633 milliarder norske kroner. Tallene svirret gjennom hele nyhetsdøgnet, og det eneste som var billig var etterpåklokskap. Økonomi er ingen eksakt vitenskap og aksjemarkedet drives av veddemål og pengespill. På økonomisk heter det risiko. Spetalen anklager regjeringen for å ha instruert fondet til å ta en altfor høy risiko.

Professor Egil Matsen ved NTNU sier at Oljefondet kunne vært 1000 milliarder kroner større dersom fondets opprinnelige strategi var blitt fulgt.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sier at ingen forutså den hundreårsbølgen som har rammet verdens finansmarkeder, og det er det lett å tro ham på. Men det er foruroligende at oljefondets leder Yngve Slyngstad sier at han ikke er sikker på om fondets situasjon ville ha vært mye bedre dersom de tiltak som nå settes inn, var kommet i forkant av bølgen. Vi konstaterer at et statsbudsjett er forsvunnet og at det kan ta en generasjon før det er gjenvunnet, om det i det hele tatt lar seg gjøre.

Oljefondets sjef får nå fastlønn på 3,5 millioner. Det er ned 8 millioner siden i fjor. Det er fortsatt god lønn for å ha forvaltet nasjonens sparepenger 70 milliarder kroner dårligere enn referanseindeksen.