Et trillebørlass med arroganse

Til eksamen i videregående skole skal elevene i år kunne ha med seg hjelpemidler i alle fag. Men det er uklart hva slags hjelpemidler. Det kan derfor bli stor ulikhet fra elev til elev.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rett oppunder årets eksamen i videregående skole har Læringssenteret sendt ut nye retningslinjer for hvilke hjelpemidler elevene skal kunne bruke til eksamen (Dagbladet 8.5.). Det har vakt sterke reaksjoner, i første omgang blant lærere som om meget kort tid skal ha sine elever opp til eksamen (Dagbladet 8.5.). Men også elevene har begynt å røre på seg. Det er det liten grunn til å undre seg over. Dagbladet illustrerer treffende det oppståtte kaos med bilde av en trillebør full av bøker. Er det så mange hjelpemidler hver elev skal kunne ta med seg, eller...?

Det er særlig to kritikkverdige sider ved denne saken: For det første er det tidspunktet. Det er nerver nok blant eksamenskandidater fra før, om ikke den øverste ansvarlige for deres eksamener, i dette tilfelle avdelingsdirektør Arild Thorbjørnsen, skal styrte dem ut i en fullstendig ny og uavklart eksamenssituasjon få uker før de skal sette seg til eksamenspultene. Og dette i en tid fylt til randen av heldagsprøver, faginnspurt - og russefeiring (like det eller ikke).

Dernest: Når så skolens fagfolk, lærerne, slår alarm, avfeier Læringssenterets sjef dem slik - stadig ifølge Dagbladet: «De nye reglene blir stående. Det får lektorene bare forholde seg til.»

Elevene

Arild Thorbjønsen har åpenbart ikke oppfattet at når lærere rykker ut som de nå gjør, så er det for sine elever de gjør det. De er opptatt av at en nasjonalt gitt eksamen med et nasjonalt sensurapparat fortsatt skal ha som mål en mest mulig rettferdig eksamenskarakter. Skal eksamensbetingelsene endres, så må det være til det bedre på dette punkt, og ikke til det verre. Det som nå skjer, er til det verre.

«Hjelpemidler har vi åpnet for lenge. Det nye er at vi nå tar med alle fag,» sier Thorbjørnsen. Ja, nettopp. Men akkurat det er ingen liten nyhet. For alle disse nye fag må det avklares hva som er akseptabelt hjelpemiddel og hva som ikke er det. Det er et arbeid som krever tid og atskillig tanke i de ulike fagseksjoner. Om det nå på død og liv forlanges at det gjøres lokalt og ikke sentralt - der det hører hjemme.

Læringssenteret setter, ifølge Dagbladet, foten ned for bruk av lærebøker under eksamen. De utlegges som læremidler som dekker «vesentlige deler av fagets mål, lærestoff og momenter». Slike bøker er altså forbudt.

Argument

Det er i sannhet litt av en argumentasjon vi her øyner: Thorbjørnsens kongstanke er åpenbart at elever skal lære å bruke hjelpemidler, for slik er det i det voksne liv. Men til eksamen er det forbudt å bruke virkemidler man virkelig har bruk for! Slik er virkeligheten for Læringssenterets øverste sjef.

Når så lærere i Dagbladets spalter, så vel som i NRKs «Her og nå» samme dag, beklager seg over uklarheten i det mottatte rundskriv, og etterlyser presise rammer som kan gjelde fra landsende til landsende og skape rettferdighet for elevene, hva svarer så Thorbjørnsen? At den jobben overlates til den enkelte skole. Og så slenger han på litt pludder om at ingen undervisning er lik fra skole til skole, og ingen stiller med lik bagasje til eksamen.

Nei, kanskje det var en idé å tenke litt over det spørsmålet? Hvem tror Thorbjørnsen har mest utbytte av en ordning der en kan ta med seg det meste av hjelpemidler til eksamen, de elever som kommer fra bokfattige hjem, eller de som kommer fra bokrike hjem, selveste bokhylleadelen? De som kommer fra akademikerhjem der mor eller far kan legge inn en kveld eller to på å håndplukke velegnede hjelpemidler for eksamenskandidaten, eller elever som kommer fra hjem der bøker, tidsskrifter og informative aviser stor sett er mangelvare?

«De tider er forbi da eleven bare har med seg sitt gode hode inn i eksamensrommet,» sier Thorbjørnsen i Dagbladet. Læringssenterets nye rundskriv til landets videregående skoler tett oppunder eksamen tyder på at heller ikke senterets sjef alltid har hodet med seg når han går på jobb. Bare et trillebørlass med arroganse.