Ett års ventetid for hjertebehandling

Men pasienten fra Oslo får fortsette.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En hjertepasient fra Oslo får likevel fortsette behandlingen ved Haukeland universitetssykehus etter først å ha blitt nektet fordi sykehuset heller tok inn pasienter fra helseregion Vest.

Sykehusets prioritering av pasienter fra dets egen helseregion stemte dårlig med retten til fritt sykehusvalg. Etter at saken ble kjent, grep Helse Vest tirsdag inn og sikret mannen fortsatt behandling.

- Denne enkeltpersonen er velkommen til å få sin behandling sluttført, sier informasjonsdirektør Bjørg Sandal, som gjør det klart at selve vedtaket ikke er omgjort.

- Vi må diskutere dette videre med Haukeland universitetssykehus, for det er et betydelig større behov for denne behandlingen enn det vi har kapasitet til her i landet, sier hun til NRK.

Lang venteliste

Haukeland universitetssykehus er landets fremste senter når det gjelder en relativt ny form for behandling av hjerterytmeforstyrrelser. Det er denne lidelsen hjertepasienten fra Oslo er under behandling for.

- Det er liten kapasitet på dette feltet andre steder i landet, og det ble etter hvert bygd opp lange ventelister for denne behandlingen, sier viseadministrerende direktør Stener Kvinnsland i Helse Bergen til NTB.

I dag må pasienter vente opp til ett år på den spesialiserte behandlingen. Tidligere var ventelistene på hele to år.

Haukeland har bygd opp kapasiteten til å behandle 200 pasienter i året, men fortsatt er altså ventelistene lange.

- Vi trenger større kapasitet, men det tar 10 år å utdanne en spesialist på dette området, så det er ikke gjort i en fei, sier Kvinnsland.

Nasjonal strategi

Han etterlyser en mer gjennomtenkt nasjonal strategi og mener behandlingen av hjerterytmeforstyrrelser også må være en oppgave for andre helseforetak.

Kvinnsland mener kapasiteten burde vært bygd opp fortere andre steder. Det burde vært en instans som vurderte det nasjonale behovet, mener han.

- Tradisjonelt har det vært et forholdsvis lite behandlingstilbud for denne lidelsen på Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. Da blir tilbudet om fritt sykehusvalg heller fiktivt, sier Kvinnsland.

Siden Haukeland er det store senteret, må de også prioritere hardt hvem som har best nytte av behandlingen.

- For å avvikle køen som har bygd seg opp, har vi vært nødt til å ta inn flere pasienter fra helseregion Vest den siste tiden. Vi har tross alt et spesielt ansvar for pasienter i vår egen helseregion.

Nytt tilbud i Oslo

Avdelingsoverlege Arne Westheim ved hjertemedisinsk avdeling på Ullevål universitetssykehus sier til NTB at avdelingen er i ferd med å bygge opp økt behandlingskapasitet for denne hjerteflimmerforstyrrelsen.

- Til i fjor høst var Haukeland det eneste regionsykehuset som hadde dette tilbudet, men vi har bygd opp behandlingstilbudet fra i fjor høst. Det samme har Rikshospitalet gjort, og det burde nå være mulig for pasienter fra Helse Øst og Sør å søke om behandling ved disse sykehusene, sier Westheim.

Ullevål behandlet 20 pasienter i fjor og regner med å øke antallet betydelig i år.

- Om vi når 100 pasienter i år, tør jeg ikke si, men det er mulig. Behandlingen er tid- og ressurskrevende og vi kan maksimalt behandle to pasienter om dagen, sier Westheim.

Han påpeker at den relativt nye behandlingsformen er kommet for å bli.

- På landsbasis har Norge fortsatt for liten kapasitet, men med tre behandlingssteder burde det hjelpe, sier Westheim. (©NTB)