Etterforsker i politiavhør

Politiavhørene i Orderud-saken fortsetter. Den kjente privatetterforskeren Harald Olsen er bedt om å forklare seg for politiet før rettsthrilleren starter i Nes herredsrett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Privatetterforsker Harald Olsen har de siste månedene jobbet for advokatene Frode Sulland og Cato Schiøtz, som representerer ekteparet Veronica og Per Kristian Orderud. Nå har advokat Steinar Wiik Sørvik, som forsvarer Lars Grønnerød, bedt om politiavhør av Olsen. Også påtalemyndigheten er interessert i å høre hva privatetterforskeren har funnet ut.

- Vi vil vite hva Olsen skal forklare seg om i retten, og hvilken rolle han har. Dette er det ikke redegjort godt nok for i bevisoppgaven til advokat Frode Sulland, sier Lars Grønnerøds medforsvarer, advokat Morten Kjensli, til Dagbladet.

Avhør før rettssaken

Etter det Dagbladet kjenner til, ønsker påtalemyndigheten å få avhørt privatetterforskeren i løpet av de nærmeste dagene. Påtalemyndigheten vil at Olsen skal i politiavhør før rettssaken starter, for å få oversikt over vitneforklaringene.

Olsen skal vitne i rettssaken som starter 18. april i Nes herredsrett.

Privatetterforskeren vil da legge fram en egen rapport om det Sulland og Schiøtz mener er sentrale spor.

Kriminelt miljø

Etter det Dagbladet kjenner til, har Olsen spesielt konsentrert seg om det kriminelle miljøet rundt de tiltalte Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød.

Også avdøde Per Pausts sønn, Jan Christian Paust, er gransket av privatetterforskeren. Paust har reagert kraftig på etterforskningen.

Gjennom sin private etterforskning har Olsen jobbet mye med det forsvarerne til Orderud-ekteparet betegner som «den ukjente femtemann».

Videre har Olsen sett på de tekniske sporene i saken. Han er blant annet kritisk til de tekniske undersøkelsene av bilsporene som ble funnet i nærheten av åstedet.

Bitter strid

Advokat Steinar Wiik Sørviks ønske om å få avhørt Harald Olsen understreker den bitre advokatstriden - der Steinar Wiik Sørvik og Morten Kjensli står mot Frode Sulland og Cato Schiøtz.

I går ble det kjent at Sulland igjen går til Høyesterett for å hindre at advokat Morten Kjensli blir medforsvarer for drapstiltalte Lars Grønnerød.

Striden bunner i at advokat Morten Kjensli deler kontor med drapstiltalte Kristin Kirkemo Haukelands forsvarer, Tor Kjærvik.