Etterforskes av Økokrim

Økokrim etterforsker om BA-HR-advokatene Anders Eckhoff og Øyvind Eriksen er arkitektene bak en dekkoperasjon for å skjule Tore Tønnes millionhonorar.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter det Dagbladet erfarer konsentrerer Økokrim stadig mer av sin etterforskning om de to stjerneadvokatene. Etterforskerne jobber på spreng for å klarlegge hva som skjedde da BA-HR den 25. juni i år sendte en faktura til Aker RGI for juridisk bistand. Regningen ble pumpet opp med 1,5 millioner kroner - penger som skulle gå til Tore Tønne for hans innsats i forbindelse med Akers overtakelse av Kværner.

Begge involvert

Stjerneadvokatene Anders Eckhoff og Øyvind Eriksen, som i en årrekke har vært blant Kjell Inge Røkkes mest betrodde juridiske rådgivere, står sentralt i Økokrims etterforskning. Årsaken er at begge har hatt befatning med den omstridte regningen:

Det er Anders Eckhoff som står oppført som klientansvarlig på timelistene som ligger til grunn for fakturaen.

Det er Øyvind Eriksen som har undertegnet den utsendte fakturaen.

Hentet dokumenter

I tillegg har både Eckhoff og Eriksen underskrevet med sine initialer på et internt BA-HR-notat som i detalj beskriver hvordan pengene fra Aker RGI skulle gå til nedbetaling av et lån Tore Tønne hadde i Røkke-selskapet. Denne opplysningen er seinere blitt dementert av både BA-HR, Tønne og Røkke.

Økokrim har etter det Dagbladet forstår allerede hatt samtaler med de to erfarne advokatene om de oppsiktsvekkende dokumentene. Etterforskerne har også hentet ut en rekke dokumenter fra BA-HRs systemer.

Overfor den suspenderte direktøren Kari Breirem skal Øyvind Eriksen ha utpekt Eckhoff som arkitekten bak det som framstår som en operasjon for å skjule de tette båndene mellom Kjell Inge Røkke og Tore Tønne. Eckhoff skal etter det Dagbladet kjenner til imidlertid ha gitt uttrykk for at den egentlige forfatteren av det interne notatet var Øyvind Eriksen og ikke ham selv.

Nytt avhør

Den suspenderte BA-HR-direktøren Kari Breirem har tidligere forklart at advokat Øyvind Eriksen pekte på Anders Eckhoff da hun begynte å stille spørsmål ved millionhonoraret til Tønne. Dette er hva Eriksen, ifølge Breirems politiforklaring, skal ha sagt: «Vi betaler beløpet på 1,5 mill NOK til Tore Tønne. Det er allerede tatt høyde for beløpet i en tidligere faktura til Aker RGI. Den var satt på omtrent samme beløp. Dette var noe Anders Eckhoff hadde funnet på. Da skjulte man Tønnes bistand/inhabilitet blant annet tilbake til sin tid som minister når det gjaldt kampen om Kværner.»

- Hemmelighet

Økokrim har tidligere gitt uttrykk for at de ønsker å konkludere i Tønne-saken før jul. Men førstestatsadvokat Erling Grimstad gir ingen løfter.

- Her har vi ingen deadline.

I etterforskningen må vi snakke med folk og innhente dokumenter. Dette er ingen vanlig produksjonsbedrift.

- Men ønsket om en avklaring innen jul har vel sammenheng med at Tore Tønne har sagt at han håper på en avgjørelse før julehelga?

- Ja, men vi jobber så raskt vi kan. Dette blir klart når det blir klart.

- Hvor mange personer i Økokrim jobber nå med Finance Credit-saken og Tønne-saken?

- Slikt er forretningshemmeligheter hos oss.

UNDER LUPEN: BA-HR-advokatene Anders Eckhoff (t.h.) og Øyvind Eriksen har begge skrevet under på oppsiktsvekkende dokumenter som Økokrim har beslaglagt. Helt til høyre Kjell Inge Røkke.
503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 709607610


Varnish cache server