Etterforsket legekolleger

En kvinnelig lege (49) har drevet regulær etterforsking mot legekolleger på Rikshospitalet.Nå er hun oppsagt for illojalitet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hensikten med etterforskingen, som skjedde i arbeidstida, var angivelig å avdekke korrupsjon, misbruk av stilling og brudd på taushetsplikten.

Under etterforskingen kopierte hun en rekke pasientjournaler.

Hun gikk systematisk gjennomgikk pasientjournaler for å finne belegg for sine påstander om kriminell virksomhet på Rikshospitalet.

Ble oppsagt

Legen skal ha presset en sykepleier til å låse henne inn på et medisinrom, angivelig fordi hun skulle undersøke om det var svinn i medisinbeholdningen.

Legen kontaktet Helsetilsynet, og gikk til politianmeldelse av påståtte straffbare forhold ved sykehuset.

Dette kommer fram i en dom fra Oslo tingrett i går. På grunn av illojal opptreden ble den kvinnelige legen oppsagt. Grunnen var blant annet den private etterforskingen og påstander om kriminell virksomhet blant leger på Rikshospitalet, og mangel på faglige kvalifikasjoner.

Kvinnen reiste sak mot Rikshospitalet, krevde oppsigelsen kjent ugyldig, og krevde erstatning og oppreisning etter rettens skjønn.

Hun begynte på Rikshospitalet i mai 1999 som assistentlege i en utdanningsstilling med fire års varighet, med praksis og teori. Ansvarlige leger anså henne etter hvert uegnet.

I tingretten tapte hun saken fullstendig, og må også betale Rikshospitalets saksomkostninger på 137000 kroner.

En hard dom

Det er rettens inntrykk at legen i den siste delen av utdanningsperioden har brukt betydelig tid og ressurser på en bredt anlagt etterforsking av Rikshospitalet generelt og sin egen avdeling spesielt.

- Beskyldningene er grove, og er rettet mot navngitte personer. Arbeidsgiver må et stykke på vei akseptere at forhold som oppleves som kritikkverdige, tas opp, sjøl om disse ikke direkte berører den ansatte, sier retten, som mener slikt gjøres på en tilbørlig måte, og at forholdet først tas opp innenfor arbeidsgivers egen organisasjon.

Legens etterforsking har til dels funnet sted i det skjulte, og antakelig ut fra en oppfatning om at institusjonens ledelse selv er med på, eller dekker over, de påståtte straffbare forhold.

Det er intet grunnlag for at så er tilfelle, fastslås det.

- Legens opptreden framstår som utilbørlig og ødeleggende for den gjensidige tillit en arbeidsgiver må kunne forvente, sier retten. Oppsagt på grunn av illojalitet