Etterspillet

Saken skapte voldsomme reaksjoner. 

NY RUNDE: Her står Andrea Voll Voldum sammen med bistandsadvokat John Chr. Elden foran Høyesterett, domstolen saken aldri nådde. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
NY RUNDE: Her står Andrea Voll Voldum sammen med bistandsadvokat John Chr. Elden foran Høyesterett, domstolen saken aldri nådde. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert

De tre mennene ble først funnet skyldige av en enstemmig Hallingdal tingrett.

Dommen ble anket til lagmannsretten, hvor juryen frikjente de tre mennene. Denne avgjørelsen ble tilsidesatt av fagdommerne, fordi fagdommerne fant enstemmig at de tre tiltalte «utvilsomt» var skyldige. Saken kom opp på nytt i lagmannsretten. Her ble de tre mennene frikjent av et mindretall på tre meddommere, i såkalt meddomsrett. De er likevel dømt til å betale 300.000 kroner i oppreisningerstatning.

«Lagmannsrettens mindretall, (...), finner det ikke nødvendig å ta stilling om Voldum var ute av stand til å motsette seg de seksuelle overgrepene. Mindretallet finner det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at de tiltalte forsto at Voldum var i en slik tilstand at hun ikke kunne motsette seg de seksuelle handlingene. Mindretallet har vurdert de tiltalte som om de var edru, jf. straffeloven § 45. Mindretallet viser til at det for domfellelse etter straffeloven § 192 første ledd bokstav b kreves at fornærmede er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen. Det er ikke tilstrekkelig at hennes motstandsevne eller dømmekraft er redusert. Mindretallet finner det ikke tilstrekkelig bevist at Voldum opptrådte på en slik måte at de tiltalte hadde grunn til å tro at hun var ute av stand til å motsette seg de seksuelle handlingene. Fornærmede har åpenbart opptrådt aktivt i forbindelse med de seksuelle handlingene, jf. blant annet de framlagt bildene. Videre har hun vært i stand til telefonisk kontakt med andre i tidsrommet hvor de seksuelle handlingene har funnet sted. Det forhold at hun ble båret ut og inn av taxien, er etter mindretallets syn ikke tilstrekkelig for at de tiltalte skulle forstå hvilken tilstand hun var i. Mindretallet har også lagt vekt på at da moren til Voldum ville kontakte politiet sa Voldum at hun ville gjøre det selv senere.»

Valgte å identifisere

Flertallet av dommerne i Borgarting lagmannsrett mente at de tre mennenes forklaringer om at Andrea selv ønsket og tok initiativet til gjentatte samleier med alle de tre mennene over et lenge tidsrom, framsto oppkonstruerte og usannsynlige. Flertallet valgte dermed å se bort fra forklaringene.

Flertallet mente Andreas forklaring, om at hun ikke ønsket seksuell omgang, var fortrolig, og at hun var ute av stand til å motsette seg de seksuelle handlingene.

Andrea valgte å identifisere mennene med fullt navn på sosiale medier. Responsen var enorm og saken rystet Norge. Rettssaken som ingen riksmedier hadde fulgt, ble årets mest omtalte sak.

Deretter ble mennene hetset og utsatt for voldstrusler, både på sosiale medier og via telefon. Flere av truslene ble anmeldt til politiet.

Så kom støtten til Andrea. Tusenvis møtte opp i hele landet i demonstrasjoner for rettssikkerhet for kvinner. Debattinnleggene florerte i mediene.

Mange var ikke fornøyde med statsadvokatens juridiske arbeid. Hvorfor ble ikke dommen anket? Hvorfor ble ikke «grov uaktsom voldtekt» vurdert? Hvor ble det ikke anket på saksbehandlingsfeil?

En av dem, var advokat John Chr. Elden, som nå er Andreas bistandsadvokat. Han skrev et utkast til en anke, som gjaldt «lovanvendelsen under skyldspørsmålet og saksbehandlingen - mangelfulle domsgrunner og mangelfull opplysning av saken». Han mente at mindretallet, som frikjente de tre mennene, «hadde en plikt til å drøfte om forholdet i tiltalen ble rammet av et mildere straffebud; I dette tilfellet grovt uaktsom voldtekt begått av flere i fellesskap».

Men Riksadvokaten var klar i sin tale. «Grov uaktsom voldtekt» var vurdert under erstatningsspørsmålet. Det var videre ikke grunnlag for å anke dommen til Høyesterett. Men Riksadvokaten ga Andrea anerkjennelse for at hun har vært villig og sterk nok til å medvirke til den offentlige debatt om voldtekt.

Elden var ikke fornøyd med det juridiske svaret. Andrea og Elden vil saksøke staten, ta saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Elden mener Andrea er utsatt for urett.

Video: Ådne Husby Sandnes og Øistein Norum Monsen / Dagbladet. Vis mer Vis mer

Tirsdag 11. oktober vant Andrea Jenteprisen, utdelt av Plan Norge, for hennes personlige mot. Juryen ønsket å hedre at Andrea, som èn person, har oppnådd mer for å bekjempe voldtekt, enn organisasjoner og rettsvesen har gjort på tiår.

- Ikke riktig

Advokat Arne Seland, som representerer den frikjente 27-åringen, mener at det som kommer fram i Dagbladets artikkel om hans klient, gir et forvrengt bilde av sannheten.

FORVRENGT BILDE: Arne Seland, som representerer 27-åringen i saken, mener Dagbladets sak gir et forvrengt bilde av virkeligheten. Foto: Sindre Granly Meldalen
FORVRENGT BILDE: Arne Seland, som representerer 27-åringen i saken, mener Dagbladets sak gir et forvrengt bilde av virkeligheten. Foto: Sindre Granly Meldalen Vis mer

Han peker på at alle mennene har like forklaringer om flere viktige detaljer, og at de ikke kunne ha funnet på disse.

- Disse mennene blir tatt av politiet uten at de får snakket med hverandre om hva som har skjedd. De sitter så innesperret i flere døgn uten kontakt med hverandre. Deretter gir de lange og detaljerte forklaringer som er helt overensstemmende med hverandre, blant annet at hun (Andrea red. anm) ropte på min klient. Det sier alle i avhør. De husker en rekke detaljer som de ikke kan ha funnet på, sier Seland.

- Når sitater er tatt ut av sammeneheng på denne måten, gir de et feil bilde, spesielt i denne saken, hvor folk har et klart syn på hva som har skjedd. Media har bestemt hva som er rett og galt. At rettsapparatets avgjørelse er satt til side, utgjør et kjempeproblem for en rettsstat og et demokrati, avslutter Seland.

Politiet har ikke ønsket å kommentere Dagbladets sak.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer