EU-direktiv kan blir dyrt

Det kan bli svært dyrt for Norge å tilfredsstille EUs nye krav til luftkvalitet. Utgiftene kan komme opp i tosifrede milliardbeløp, går det fram av en høringsuttalelse fra Samferdselsdepartementet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Selv med en 80 prosent piggfri kjøring i byene anslår Samferdselsdepartementet at 50 000 personer eller 20 000 boliger vil ligge i strøk der svevestøvforurensningen er større enn hva det nye EU-direktivet tillater. Hovedtyngden av disse personene og boligene befinner seg i Oslo og Akershus, opplyser avdelingsdirektør Tore Raasok i Samferdselsdepartementet.

EU-direktivet sier at grensen for svevestøv skal være på 100 PM-10 i år 2005, mens norsk lov setter grensen etter 2005 til 300 PM-10. Helsemyndighetene og Statens forurensningstilsyn tilrår i dag en grense på 35 PM-10.

20 milliarder kroner

Hvis man skal løse støvproblemet ved å innløse de 20 000 boligene til dem som bor i områder der forurensingen ligger over grensen i EU-direktivet, vil utgiftene beløpe seg til 20 milliarder kroner, heter det i høringsuttalelsen.

- En så omfattende innløsning av boliger alene er selvsagt ingen aktuell tilnærming i praksis, heter det i høringsuttalelsen.

I tillegg til store budsjettmessige følger vil tiltak for å tilfredsstille direktivet medføre vesentlige endringer i norsk vei- og veitrafikkpolitikk, går det fram av uttalelsen.

Piggavgift?

Christian Rostock i Bellona sier at uttalelsen viser en defensiv holdning til problemene. Sett i gang straks, gjerne med å innløse boliger, og bruk inntekter fra bomringene til å kjøpe folk ut av de verste områdene, er ett av hans råd.

Mesteparten av svevestøvet i de norske byene kommer om vinteren og skyldes det ganske særnorske fenomenet med piggdekk-kjøring på bar asfalt.