EU-domstolen opphever ministervedtak

Finansministrene handlet i strid med lovverket, da de lot Tyskland og Frankrike få bryte stabilitetspakten som skal regulere medlemslandenes budsjetter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EU-domstolen annullerte tirsdag ministervedtaket som har gitt Tyskland og Frankrike anledning til å bryte reglene for eurosamarbeidet ved å sprenge avtalte budsjettgrenser. Tyskland og Frankrike vil i år for tredje år på rad bryte vekst- og stabilitetspaktens krav om å holde budsjettunderskuddene under 3 prosent.

EU-kommisjonen ønsket å statuere et eksempel, da den ba EU-domstolen ta stilling til saken. Ministervedtaket i november, som åpnet for dispensasjon for Tyskland og Frankrike, har skapt mye intern strid i EU.

Statsministrene i seks av medlemslandene skrev i februar et brev til EUs presidentskap der de understreket at stabilitetspakten må opprettholdes og gjelde for alle, også de to største partnerne i EU-samarbeidet.

Portugal, Spania, Italia, Nederland, Polen og Estland pekte på at pakten er et vesentlig element i EUs økonomiske styring og en nødvendig forutsetning for økonomisk vekst.

Det var på et møte i november i fjor at EUs finansministre satte stabilitetspakten til side og lot Tyskland og Frankrike sprenge avtalte budsjettgrenser. Det ministrene gjorde, var å annullere budsjettdisiplinære tiltak mot de to stormaktene, og det var dette vedtaket som ble annullert av domstolen tirsdag.

- Domstolen har opphevet ministerrådets vedtak fra 25. november 2003, het det i avgjørelsen.

Rådet kan ikke fjerne seg fra reglene i pakten eller de regler det har satt for seg selv, fastslo domstolen.

Bakgrunnen for at kommisjonen brakte saken inn for domstolen var frykt for at tilliten til euro som fellesvaluta skulle bli undergravd dersom Frankrike og Tyskland skulle slippe å betale bøter for å ha brutt stabilitetspakten.

Kommisjonen, som er EUs utøvende og kontrollerende organ, ville også markere at det er likhet for loven innad i EU. Det var særlig de små medlemslandene som reagerte da Tyskland og Frankrike slapp unna straff før jul i fjor.

Kommisjonen ba EU-domstolen reagere raskt, og allerede tirsdag kom dommen. Vanligvis tar en rettsprosess ved EU-domstolen flere år.

Domstolen pekte på at finansministrene har rett til å endre anbefalinger fra kommisjonen, men at de brøt regelverket da de opphevet disiplinærtiltakene som skulle ha trådt i kraft mot Tyskland og Frankrike.

Vedtaket tirsdag vil forsterke EU-kommisjonens posisjon på et tidspunkt da også andre land truer med å sprenge grensene for budsjettunderskudd. Seks av de 12 landene som er med i eurosamarbeidet kan i år få et underskudd som er større enn det stabilitetspakten tillater.

Nederland, som for tiden har formannskapet i EU, reagerte positivt på tirsdagens avgjørelse.

(NTB)