- EU får ikke kontroll over norsk olje

EU-kommisjonen planlegger ingen direktiver for å styre norsk eller britisk oljeproduksjon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Et planlagt nytt forslag skal gjelde EU-landenes eksisterende kriselagre. Men dette faller trolig utenfor EØS-avtalen.

Det sier EU-talsmann Gilles Gantelet til NTB. Han avviser bestemt opplysninger i norsk og britisk presse om at EU vil blande seg inn i de enkelte landenes oljeproduksjon og ta kontroll over oljefelter i tilfelle en energikrise.

Gantelet sier at det ennå ikke foreligger noe forslag om et nytt direktiv, men han sier at det kan komme forslag til endringer av eksisterende lovgivning til høsten.

EU-landene er gjennom et direktiv fra 1992 (endret i 1998) allerede forpliktet til å ha et kriselager av olje, fyringsbrensel og flydrivstoff tilsvarende 90 dagers forbruk. Dette direktivet gjelder imidlertid ikke Norge, ifølge både Gantelet, den norske EU-delegasjonen i Brussel og Utenriksdepartementet. Avdelingsdirektør Odd Haraldsen bekrefter det samme overfor NRK.

Krever enighet

Gantelet sier til NTB at et nytt forslag vil gjelde eksisterende beredskapslagre, og det kan bli snakk om å utvide styringen av opptil 30 prosent av lagrene. Mens EU-landene i dag kun er forpliktet til å ha et beredskapslager, kan det i framtiden bli snakk om en mer aktiv styring på EU-nivå av reservene.

- Men dette vil ikke skje med mindre alle medlemslandene er enige om at dette kan være et nyttig virkemiddel, sier Gantelet, som er pressetalsmann for energikommissær Loyola de Palacio. Det er hun som til slutt vil fremme et nytt forslag, som siden må vedtas både av EU-parlamentet og EUs ministerråd.

For Norges vedkommende er det trolig enda viktigere at en eventuell lovendring i EU etter alt å dømme ikke kommer til å gjelde Norge ettersom dagens direktiv ikke gjør det. Gantelet vil imidlertid ikke helt utelukke at et nytt direktiv vil bli gjort gjeldende for EØS-landene, men understreker at det uansett bare dreier seg om delvis forvaltning av kriselagre.

Utenriksdepartementet viser i en uttalelse til at EU og Norge har undertegnet en erklæring «hvor det klart fremgår at landene har nasjonal suverenitet over naturressursene».

Bedre beredskap

Opplysningene om at ny lovgivning er på trappene ble først presentert i en artikkel i Sunday Times sist søndag. Der heter det at et EU-forslag vil kunne hindre Storbritannia i å selge olje på det åpne markedet i tilfelle det skulle oppstå oljemangel. Ifølge den britiske avisen vil reservene bli foreslått lagt inn i en felles EU-pool og dermed frata de enkelte landene kontrollen med dem.

Selv om EU-kommisjonen avviser at det er snakk om å forsøke å skaffe seg slik kontroll, innrømmer Gantelet overfor NTB at kommisjonen ønsker å bruke erfaringene fra fjorårets sterke prisøkning på olje til å samordne energipolitikken i større grad. Kommisjonen mener at dagens beredskapsregler ikke er gode nok og dette er bakgrunnen for forslaget som trolig blir presentert til høsten.

- Men dokumentet Sunday Times referer til har ingen verdi. Det eksisterer ennå ikke noe forslag, sier Gantelet.

(NTB)