EU-invitasjonen Norge ikke kan avslå

Norge godtar i prinsippet EUs krav om at EFTA-landene fortsatt skal betale utjevningsbidrag til svakerestilte regioner i Sør-Europa. Fredag kom EUs formelle «invitasjon» til EFTA om å yte mer for å utjevne de sosiale og økonomiske ulikhetene i EU.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Dette er helt i tråd med det vi forventet, sier EU-ambassadør Einar Bull. EU og EFTA-landene møttes fredag til det månedlige EØS-komitemøtet der framtiden for den såkalte låne- og tilskuddsordningen ble drøftet. Formelt er partene enige om så raskt som mulig å komme fram til en avtale om form og innhold på videre EFTA-bidrag til EU. Når det kan skje er imidlertid helt i det blå, og et nytt arrangement er neppe på plass før jul.

Gjennomslag

Spania har truet med å si opp hele EØS-avtalen og truer med å blokkere flere bilaterale samarbeidsområder mellom EU og Norge dersom ikke låne- og tilskuddsordningen gjøres permanent. Denne ordningen er en del av EØS-avtalen, men EFTA-landene har stått hardt på synet om at den var tidsbegrenset til fem år og at den derfor opphører fra årsskiftet. Norge har siden 1994 bidratt med en milliard kroner i rene tilskudd til fondet.

Etter fredagens møte understrekes det fra norsk side at det er enighet om at ordningen rent juridisk opphører. Men jus er en ting, politiske krav en annen. Når et samlet EU så «inviterer» EFTA til å betale mer til sosial utjevning i Europa, er det noe som vanskelig kan avslås uten at man setter hele samarbeidet med EU i fare.

Vil bidra

Norge har lenge signalisert vilje til å bidra til de øst- og sentraleuropeiske landenes integrasjonsprosess i EU, og ser derfor framtidige tilskudd i et bredere perspektiv. Fra spansk side har dette vært oppfattet som en unnamanøver, og det synes nå klart at Norge, Island og Liechtenstein ikke slipper unna framtidige bidrag også til regioner innenfor dagens EU, i henhold til målsettingen nedfelt i EØS-avtalens paragraf 115 om bidrag til sosial og økonomisk utjevning. Spania mener at slike bidrag er det minste man kan forlange som motytelse for at EFTA-landene gjennom EØS-avtalen har fått tilgang til det indre markedet.

Uenighet

Det er enighet om at en framtidig tilskuddsordning skal bygge på de samme matematiske modeller som dagens. Det betyr at Norge må se for seg å betale 200 millioner kroner i året.

Inntil en ny ordning er på plass, må EFTA-landene leve med de spanske truslene om å blokkere samarbeidet med EU. Dette er spesielt aktuelt på forskningsområdet og kan også berøre et framtidig Schengen-samarbeid.

- Vi har allerede sett tendenser til at Spania er villige til å blokkere EØS-samarbeidet, så den trusselen er reell, sier EU-ambassadør Einar Bull.

(NTB)