EU-problemer i kø for Norge

Ikke nok med at EU vil kontrollere deler av norsk gass-sektor gjennom det omstridte gassdirektivet: Nå har EU også kastet sine kritiske øyne på den svært gunstige ordningen som organiserer alt norsk gass-salg; Gassforhandlingsutvalget (GFU).

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

GFU består av Statoil, Hydro og Saga og forhandler om salg av gass på vegne av norske lisenshavere i Nordsjøen. GFU har de siste årene inngått gasskontrakter som bidrar med milliardinntekter til den norske stat.

EU-kommisjonen har satt i gang en omfattende granskning med sikte på å finne ut om GFU er å betrakte som et salgsmonopol/kartell - og dermed strider imot både EUs konkurranseregler og EØS-avtalen.

EU-problemene står med andre ord i kø når statsminister Kjell Magne Bondevik i dag kommer til Brussel for å ha samtaler med EU-kommisjonens president, Jacques Santer, og andre framtredende EU-politikere.

EU-granskning

Striden om GFU startet for over ett år siden, og Norge har nå to parallelle saker gående for EU/EØS-kontrollmyndigheter i Brusse

  • Den ene dreier seg om GFU-ordningen er i strid med EU-traktaten/EØS-avtalen. Det er EFTAs overvåkingsorgan, ESA, som har satt i gang granskning fordi den mistenker GFU for å bedrive en slags monopolpraksis.
  • Den andre dreier seg om GFU har brutt EUs konkurranseregler ved ikke å tillate at det tyske selskapet Wingas skulle få kjøpe gass fra Saga. Tyske Wingas er en konkurrent til GFUs viktigste gasskjøper, Ruhrgas. Her er det EU-kommisjonen som er anklager.

Beslag hos oljeselskapene

ESA kom i fjor sommer på uanmeldt besøk til Statoil, Saga og Hydros hovedkontorer - og tok beslag i viktige dokumenter. Etter det ble Olje- og energidepartementet bedt om å redegjøre for ordningen. Regjeringen forfattet et over 30-siders forsvarsskrift, uten at ESA var fornøyd. Departementet ble bedt om å svare på ytterligere spørsmål - og disse svarene ble oversendt ESA 30. september i år.

Nå avventer regjeringen konklusjonen.

Uenig

Norske myndigheter bestrider at en av hovedhensiktene med GFU er å holde prisene på gass oppe. GFU dreier seg ikke om monopol, men om ressursforvaltning, bedyrer myndighetene:
- Vi er helt uenige i at GFU-ordningen er i strid med EU-traktaten og EØS-avtalen. GFU ble opprettet av regjeringen - med støtte fra et flertall i Stortinget og er et rent myndighetsorgan. GFU er et politisk instrument for å koordinere gassalget slik at vi får en mest mulig optimal ressursutnyttelse, sier ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet, Tore Sandvold, til Dagbladet.