EU saksøker flere land

Julehilsen fra EUs advokater. Slipper Norge unna?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Som en julehilsen til medlemslandene slipper nå EU-kommisjonen nyheten om hva flere medlemsland kan vente seg fra Brussel: Søksmål og rettssaker.

Årsaken er medlemslandenes manglende vilje og evne til å imøtekomme sine egne vedtak. Søksmålene spenner fra fredning av italienske fugler og klimatiltak til opplæring av sjøfolk. Sakene skal opp i EU-domstolen.

Noen av sakene:

- Hovedstedene Wien, København, Roma og Budapest har ikke levert inn de obligatoriske CO2-kuttplanene som skulle vært forelagt EU-kommisjonen i juni i fjor.

- Sverige, Finland og Portugal trekkes også for retten over miljøpolitikk på grunn av dårlig vannhåndtering i flere storbyer.

- 16 av 25 EU-medlemsland har fått formelle advarsler om søksmål for ikke å ha åpnet gass- og energimarkeder i henhold til EU-direktiver.

- To klager mot Portugal er levert EU-domstolen, etter at landet ikke gir pålagt sikkerhetsopplæring til sjøfolk.

- Hellas er i søkelyset for ikke å ha satt opp et selvstendig flymarkedsombud og for svakheter i veterinærtilbudet.

MANGLENDE KLIMAINNSATS STRAFFER SEG: Nå får EU-land smake pisken om de ikke lever opp til forpliktelser. Miljø er et av områdene. Foto: Reuters
MANGLENDE KLIMAINNSATS STRAFFER SEG: Nå får EU-land smake pisken om de ikke lever opp til forpliktelser. Miljø er et av områdene. Foto: Reuters Vis mer

- Frankrike og Polen anklages for ikke å respektere telemarkedsreglene. Det samme gjelder Latvia og Slovakia.

- Malta mottar en advarsel etter mistanke om at landet forfordeler båtruter.

- Spania, Italia og Østerrike er i søkelyset etter at de har ikke har innført jaktstopp for å beskytte italiensk villfugl.

- Slovenia, Latvia og Portugal har ikke åpnet togmarkedene sine i henhold til EU-lovgivningen.

EU-domstolen kan ilegge heftige bøter til stater som ikke implementerer lovgivning og direktiver vedtatt i fellesskap i EU.

Slipper Norge unna?

Norge har også tvistemål med EU, men de avgjøres i EFTA-domstolen, der utelukkende juss og gjeldende EU-lovgivning legges til grunn for avgjørelsene.

- Det blir spennende neste år. Da skal lotteritilsynsaken opp. Den norske stat vil ha et monopol, mens EU krever at flere skal få tilby den typen spill. Men det største er spørsmålet om hjemfallsretten. Det er et spørsmål om store verdier for distrikts-Norge, sier leder Paal Frisvold ved rådgivningsselskapet Brusselkontoret, som tidligere har jobbet som rådgiver med saken.

Striden om hjemfallsretten handler om hvem som skal ha mulighet til å eie vannkraft i Norge. Hjemfallsretten innebærer blant annet at private eiere som har konsesjon på drift av vannkraftverk må overlate disse til staten etter 60 år. 

EU ber om at Norge ikke skal skille mellom privat, kommunalt, utenlandsk og offentlig eierskap av kraftverk.

I april kunne olje- og energiminister Odd Roger Enoksen fortelle at den rød-grønne regjeringen snur på helen og tar saken til EFTA-retten.

Dermed er det duket for strid mellom EU og Norge. Spørsmålet er om Norge tør bruke reservasjonsretten, og dermed gå for en åpen konflikt som legger til rette for mottiltak fra EU innenfor den samme sektoren.

Flere kommuner, som i dag har konsesjon for drift av mange vannkraftverk, ønsker at hjemfallsretten overføres til kommunene istedet for staten. Slik kan inntekter sikres lokalt, mens det på den andre siden vil svekke statens mulighet for en overordnet strategi.

LEDER AV EU-KOMMISJONEN Jose Manuel Barosso krever at medlemslandene følger opp egne forpliktelser og setter hardt mot hardt.