EU ser deg!

Spor vi etterlater oss når vi ringer, sender sms eller bruker epost skal lagres i opptil to år. EU-institusjonene jobber under høytrykk for å få vedtatt teledatadirektivet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Apenes: - Terroristene går fri

Formålet er å gi politiet bedre verktøy i jakten på terrorister og i etterforskningen av organisert kriminalitet. Prisen er en dramatisk opptrapping av overvåking av det sivile samfunn.

I dag går fristen ut for å legge fram endringsforslag i europaparlamentet. Den 13. desember sluttbehandler parlamentet direktivforslaget. Den 15. desember har justisministrene ekstraordinært rådsmøte hvor de tar endelig stilling til forslaget fra EU-kommisjonen.

Dette vil bli lagret og kunne stilles til politiets disposisjon:  

• Navn på hvem du ringer. 

• Når du ringte vedkommende. 

• Hvor du var når du ringte? 

• Ubesvarte anrop. 

• Når du logget deg på internett. 

• Når du logget deg av. 

• Hvem du har sendt epost til.

• Hvem du har mottatt epost fra.


Norge vil som EØS-land mest sannsynlig bli berørt av direktivet. Det vil bli gjeldende i Norge i 2007.

Snur alt på hodet

Om EU vedtar direktivet vil det snu det gamle lagringsprinsippet på hodet. Telenor kan også i dag hjelpe politiet med avlytting og ved å fryse data. Det er også i selskapets interesse å kunne spore opp data i forbindelse med klagebehandling. Men selskapet må i dag slette data innen visse frister, tre og fem måneder.

Etter terroraksjonene i Europa ønsker myndighetene å utvide grensene for lagring. Nå skal teleselskapene ikke slette data før det tidligst er gått 6 måneder. I Stortinget har Venstre lagt inn skriftlige spørsmål til justisminister Knut Storberget og samferdselsminister Liv Signe Navarsete om hva regjeringen vil gjøre med direktivforslaget.

Da EUs justisministre fredag ble enige om direktivet i første høring, uttalte Storberget:

-  Dette reiser problemstillinger knyttet til rettssikkerhet som vi skal være veldig klar over. Økt registrering og flere plikter til å ta vare på opplysninger kan skape en følelse av at vi i større grad får et overvåkingssamfunn.

Forfalskes lett

Telenors representant i Brussel, Harriet Berg, er skeptisk til direktivforslaget:-  De ber oss lagre data som er lette å forfalske. Det skaper falsk trygghet. Vi er også opptatt av å finne metoder som sikrer politiets behov, Men forslaget hindrer ikke smarte telebrukere å unnlate å legge igjen spor, sier Berg.

STORE BROR: 15. desember avgjør justisministrene i EU om all teletrafikk skal registreres og lagres. Som EØS-land vil også Norge måtte rette seg etter direktivet.