EU stopper nye gen-produkter

EU skjerper reglene for genmodifiserte organismer, og vil ikke godkjenne noe nytt før et nytt regelverk er på plass. Det kan ta flere år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EUs miljøvernministre ble i morges enige om et utkast til nytt regelverk for godkjenning av genmodifiserte organismer, GMOer. Under press fra en stadig mer skeptisk europeisk opinion, går ministrene inn for strengere regler for godkjenning av nye GMOer.

- Dette betyr at EUs regelverk nærmer seg kravene i den norske genteknologiloven, sier miljøvernminister Guro Fjellanger.

Men hun er godt fornøyd med at EU nå vil stoppe godkjenning av nye GMOer inntil det nye regelverket er på plass.

Forslaget må oversendes EU-parlamentet, før det går videre i EUs lovkvern. Det tar tid. Dermed er det lite sannsynlig at nye godkjenninger vil bli gitt før i 2002.

EØS

Norge har vært strengere enn EU og stoppet flere produkter som er godkjent i EU. Derfor har det vært en viss frykt for at EU-kommisjonen ville bringe Norge inn for EØS-domstolen. Fjellanger mener den siste utviklingen tyder mot det.

- Mens de gamle reglene hadde som målsetting å lette godkjenningen av genmodifisert mat, vil de nye reglene ta mer hensyn til helse og miljø, sa den tyske miljøvernministeren Jürgen Trittin, som ledet møtet i Luxembourg.

Det nye direktivet går inn for strengere regler om merking av GMO-produkter, og en egen etisk komite skal vurdere de etiske sidene ved nye produkter.

En gruppe på fem land, Frankrike, Italia, Danmark, Hellas og Luxembourg, gikk lenger enn de andre og sa de ville stoppe all godkjenning umiddelbart.

Ingen nye genmodifiserte matvarer er godkjent i EU på over et år, selv om 11 søknader er til behandling. Fra før er 12 genmodifiserte organismer godkjent, inkludert flere typer modifisert mais og raps.

mangfold. Vi kan ikke godta at WTO-avtalen skal overordnes biologisk mangfold-avtalen, sier Guro Fjellanger.

(NTB-Lars M. Hjorthol)