EU-traktat på overtid

Etter 18 timer ved forhandlingsbordet ble EU-landene enige om en ny traktat klokka 04.30 i natt. Traktaten åpner for opptil 15 nye medlemsland fra år 2003. Les hvordan nye EU blir.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Intenst diplomati på overtid endte med enighet i Nice i natt. Etter tidenes lengste EU-møte, møtte en rødøyet fransk president pressen.

- Nå kan EU følge opp løftet om å ta imot flere medlemsland, sier Jacques Chirac.

Det vanskeligste spørsmålet var hvor mange stemmer hvert land skal få i Ministerrådet i en utvidet union. Den nye traktaten begrenser også landenes vetorett. Flere politiske beslutninger skal avgjøres ved flertallsbeslutninger, men vetoretten opprettholdes ved viktige områder som indirekte beskatning (for eksempel moms), trygd og innvandring.

- Jeg er lettet, vi er fornøyde, sa Sveriges statsminister Göran Persson på en pressekonferanse like før klokken 05.

Små land frykter nye medlemmer

Det viktigste ved denne Nice-traktaten er at den åpner unionen for søkerlandene Kypros, Malta og 10 østeuropeiske land. Avtalen tidfester tidligste opptak til 2003, men de første landene blir neppe innlemmet før året etter. Fordi traktaten åpner for inntil 15 nye medlemsland, vil en eventuell norsk søknad ikke skape behov for ytterligere endringer.

De små landene har fryktet at de vil miste for mye innflytelse i EU når unionen blir større. Flere små og mellomstore EU-land lagde krisestemning i natt da de nektet å bøye av for forslagene fra det franske formannskapet om stemmefordeling og beslutningsprosedyre i EUs lovgivende organ, Ministerrådet.

En etter en ga de seg etter at det opprinnelige forslaget ble moderert i 02-tida. Til slutt var det bare Belgia som motsatte seg et kompromissforslag. Selv om Nederland har 50 prosent flere innbyggere, godtok ikke belgierne at nabolandet skulle få en stemme mer enn dem. Forholdet mellom landene er ikke ulikt vårt forhold til svenskene.

Dette ble til slutt løst ved at Belgia fikk sikret flere stemmer til Litauen og Romania når disse blir medlem av EU.

Vanskelig stemmekabal

Nice-traktaten

 • Nice-traktaten bestemmer spillereglene i et framtidig utvidet EU. Det er ventet at 12 nye land blir medlemmer i løpet av de neste ti årene. Traktaten skal gjelde fra 2005, men den endelige gjennomføringen blir avgjort seinere.
 • Av Ministerrådets 345 stemmer trengs det i framtiden 74 prosent flertall for å fatte et vedtak med kvalifisert flertall. Et mindretall på 91 kan blokkere en slik avgjørelse. I tillegg skal landenes befolkning og hvor mange land som stemmer for et forslag legges til grunn.
 • Vetoretten i Ministerrådet fjernes på rundt 40 områder, dog ikke på skatteområdet og i sosialpolitikken. Visse deler av asyl- og innvandringspolitikken, handelspolitikken og utjevningspolitikken kan i framtiden avgjøres med kvalifisert flertall.
 • Minst åtte land kan bestemme seg for å innlede et fordypet samarbeid, men ikke på det utenriks- og sikkerhetspolitiske området.
 • En tredel av medlemslandene kan i framtiden be om at det innledes overvåking av et annet medlemsland dersom det er mistanke om brudd på menneskerettighetene (kalt Østerrike-paragrafen).
 • EU-lederne er enige om å innlede en ny traktatrevisjon i 2004 for å avgjøre maktdelingen mellom medlemsstatene og EUs institusjoner, statusen til EU-landenes regioner og statusen til det vedtatte charteret for grunnleggende rettigheter.

(NTB)

Slik blir stemmefordelingen i Ministerrådet:

 • Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia: 29
 • Spania: 27
 • Nederland: 13
 • Belgia, Hellas, Portugal: 12
 • Sverige, Østerrike: 10
 • Danmark, Finland, Irland: 7
 • Luxemburg: 4

Kandidatlandene får:

 • Polen: 27
 • Romania: 14
 • Tsjekkia: 12
 • Ungarn: 12
 • Bulgaria: 10
 • Slovakia, Litauen: 7
 • Latvia, Slovenia, Estland, Kypros: 4
 • Malta: 3

Et flertall oppnås ved 255 av 342 stemmer når dette tilsvarer minst 62 prosent av EUs innbyggere.

Andre endringer i EU-traktaten:

 • Flere områder avgjøres av flertallsbeslutninger: Valg av EU-president, EU-budsjettet, finanshandel, distribusjon av EU-hjelp til fattige områder.
 • De store landene får ett i stedet for to representanter i EU-kommisjonen. Et rotasjonssystem gjør at panelet i framtida ikke skal overstige 27 representanter.
 • De mest integrasjonsivrige landene vil kunne gå raskere fram på nye samarbeidsområder, mens andre land venter på sidelinja.
 • EU-parlamentet øker fra 626 til 738 medlemmer når samtlige 12 søkerland er innlemmet.

Dette er en utvannet avtale i forhold til forslag som ble fremmet da EU-toppmøtet startet før helga. Massiv motstand gjorde at vetoretten ble beholdt på flere områder.

- Pakken kunne ha vært mer ambisiøs, innrømmer Frankrikes statsminister Lionel Jospin.

TRØTT TYPE: Jacques Chirac kunne i morges kunngjøre at maratonforhandlingene var i havn.
LANG NATT: Ventetida ble i lengste laget for journalistene som dekket tidenes lengste EU-møte.