Europeisk begivenhet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Dette nyttårsskiftet markerer den største begivenheten i Europas historie siden Murens fall. Når 11 EU-land innfører euro som felles valuta, er det tatt et nytt og betydelig skritt i integrasjonen i vår verdensdel. Riktignok skal de nye myntene og sedlene ikke tas i bruk før om tre år, men allerede nå vil det bli en sentralbank med utstrakt myndighet, vekslingskursene mellom landenes valutaer vil være låst fast, og det vil være samme rente i hele Euroland.
  • Selv om prosessen fram mot den økonomiske og monetære unionen hittil har gått etter planen, er det knyttet stor spenning til den videre utviklingen. Uten tvil er dette ett av de største eksperimenter i vår tid. Euroen vil bli en av verdens tre største valutaer, og kan skape den stabilitet og tillit som er nødvendig for vekst og utvikling i medlemslandene. Særlig er det påtrengende å få ned arbeidsledigheten på 12 prosent. En harmonisering av finanspolitikken innen euro-området vil etter hvert også tvinge seg fram.
  • Så lenge Norge ikke er medlem av EU, kan vi heller ikke være med i ØMU. Likevel vil vi i stor grad bli berørt av det som nå skjer, og det er i vår interesse at euroen blir en suksess. I høst har det pågått en intens debatt her hjemme om vi skal knytte vår egen krone tettest mulig til euroen, slik at vi kan få ned rentene og stabilisere kronekursen.
  • En slik prosess er imidlertid mer komplisert og har flere sider enn mange har gitt inntrykk av. Blant annet går vi med vår oljeøkonomi ofte på tvers av andre lands konjunkturer. Dessuten vil det i en slik avtale finnes en annen part som vil stille sine betingelser. Men når kronen nå blir en enda mindre valuta, står den i fare for å bli utsatt for stadige spekulasjoner. Det kan best motvirkes ved at vi holder orden i eget hus. Oljeprisene kan vi gjøre lite med. Men mulighetene for å binde krona enda nærmere til euro enn i dag, må samtidig kartlegges. Vi må være villige til å betale en pris hvis det kan holde spekulantene på avstand.