EUs forvaltnings-politikk er en ulykke

EU fanger 38 prosent mindre fisk enn for 15 år siden. I samme periode har Norge økt fangsten med 30 prosent.

FISKEN FORSVINNER: EUs overfiske fører til stadig lavere sjømatproduksjon. I Norge har vellykket forvaltning i samarbeid med Russland ført til økt fangst. Tallene i venstre akse er oppgitt i tonn produsert sjømat. Kilde: Utenriksdepartementet
FISKEN FORSVINNER: EUs overfiske fører til stadig lavere sjømatproduksjon. I Norge har vellykket forvaltning i samarbeid med Russland ført til økt fangst. Tallene i venstre akse er oppgitt i tonn produsert sjømat. Kilde: UtenriksdepartementetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Forrige uke ble EUs fiskerikvoter for 2011 fastsatt. Forskerne anbefalte drastiske kutt i EUs kvoter for å sikre bærekraftige bestander, men nok en gang lyttet ikke EUs fiskeriministere.

Nina Jensen, fagsjef i WWF Norge, sa til Dagbladet forrige uke at hun tror EU vil endre kurs og unngå at havet blir tomt for fisk innen 2050, men at neste års kvoter ikke er noe tegn på bedring.

- Så langt ser man ingen signaler på at EU vil endre politikk, dette er strak kurs mot dommedag. Det som provoserer meg mest, er at man ikke bare ødelegger havmiljøet og arbeidsplassene til fiskerne, man kunne hatt et langt høyere uttak av fisk, hvis man hadde forvaltet dette skikkelig, sa Jensen.

- EUs forvaltningspolitikk en ulykke Erik Lahnstein (Sp), statssekretær i Utenriksdepartementet, har presentert statistikk i Brussel som viser nettopp det Nina Jensen snakker om: Med bærekraftige kvoter, øker fangsten.

- EU har en forvaltningspolitikk som er en ulykke for miljøet og for bestandene i sine havområder, sier Lahnstein til Dagbladet.

Grafen Lahnstein presenterte i Brussel viser at EU har redusert sin produksjon av fisk med 30 prosent fra 1995 til 2007. I 2010 ble det slått fast at EU hadde hatt en reduksjon på 30 prosent de siste ti årene. Ser man perioden 1995-2010 under ett, blir reduksjonen dramatiske 38 prosent de siste 15 åra.

I samme periode har Norge økt sin produksjon av sjømat med nesten 30 prosent.

Påbudt å kaste fisk i EU Lahnstein peker på en rekke forskjeller mellom fiskeriforvaltningen i Norge og EU.

- I Norge har vi forbud mot å kaste ut fisk, mens i EU er det påbudt å kaste ut all fisk utenfor kvoten. Det betyr at fisk som er for liten, er av feil slag, men også fisk av riktig slag utover fastsatt kvote må kastes.  En stor del av den totale fiskemengden blir rett og slett behandlet som avfall. I enkelte fiskerier går over halvparten av fisken rett på havet.

Og for det andre:

REFSER EU: Erik Lahnstein, statssekretær i UD. Foto: Sjøwall / UD
REFSER EU: Erik Lahnstein, statssekretær i UD. Foto: Sjøwall / UD Vis mer

- EU har brukt store beløp på å subsidiere en kraftig overkapasitet i fiskeflåten, mens Norge har lykkes bedre med å regulere størrelsen på flåten og har en tilnærmet subsidiefri fiskerinæring.

Og for det tredje:

- EU har slitt med ineffektiv kontroll. Vår erfaring sier at med bedre regulering av størrelsen på flåten, andre regler for måten man organiserer fisket og mer kontroll med ulovlig, urapportert og uregulert fiske, kan man få helt andre resultater, sier Lahnstein.

Norsk-russisk samarbeid I Barentshavet er det nå ifølge Lahnstein historisk høye bestander av torsk. Dette er takket være forvaltningssamarbeidet med russiske myndigheter.

- Norge og Russland er enige om hvordan man skal organisere fisket på felles bestander og utøver en effektiv kontroll både på havet og ved landing. Resultatet er at bestandene av nordøst-atlantisk torsk og hyse er på sitt høyeste nivå siden andre verdenskrig.

- Skulle ikke EU nettopp være i stand til å ta overnasjonale hensyn og sikre en bærekraftig utvikling av ressursene sine?

- EU har i utgangspunktet en felles politikk. På papiret gir det større muligheter til å tenke rasjonelt. Men vi ser at det bilaterale samarbeidet vi har med Russland, har produsert langt bedre resultater.

FN-alarm om fisk FN slo full alarm om utviklingen i verdenshavene tidligere i år. I Green Economy Report (pdf) står det at med en bedre forvaltning kan man øke produksjonen av fisk fra dagens 80 millioner tonn til 112 millioner tonn. En miljømessig forvaltning av ressursene i havet gir altså økt lønnsomhet.

- En bærekraftig forvaltning vil sannsynligvis øke overskuddet fra fiskeforetak fra åtte milliarder dollar til elleve milliarder dollar i året, heter det i rapporten.

Pavan Sukhdev, leder for FNs miljøprogram, sa følgende til AFP da rapporten ble presentert:

ADVARER: Pavan Sukhdev, FN. Foto: Gunnar Seijbold / Regjeringskansliet
ADVARER: Pavan Sukhdev, FN. Foto: Gunnar Seijbold / Regjeringskansliet Vis mer

- Verden risikerer at verdens hav er tom for fisk innen 2050, med mindre fiskeflåtene reduseres og kvotene kuttes, slik at bestandene kan komme seg, sa Sukhdev.

2050 er også året FNs matvareprogram mener verdens behov for mat vil ha fordoblet seg i forhold til dagens nivå.

- Tilgang på høyverdige proteiner vil være spesielt viktig, med tanke på det økte behover for mat i verden. Fisk er noe av den mest verdifulle maten som blir produsert, vi trenger et godt samarbeid om hvordan man utnytter disse ressursene, sier Erik Lahnstein, statssekretær i UD.

UTRYDDET: Blåfinnet tunfisk er ikke lenger å finne i norske farvann på grunn av overfiske i EU. Tunfisken benyttes blant annet i sushi. Tunfisken er svært truet i Middelhavet på grunn av overfiske. Her transporteres omlag 250 tunfisk fra Libya til Italia. Foto: AFP
UTRYDDET: Blåfinnet tunfisk er ikke lenger å finne i norske farvann på grunn av overfiske i EU. Tunfisken benyttes blant annet i sushi. Tunfisken er svært truet i Middelhavet på grunn av overfiske. Her transporteres omlag 250 tunfisk fra Libya til Italia. Foto: AFP Vis mer