EUs miljøsjef knuser gass-argumentet

Lederen for Det europeiske miljøbyrå, Domingo Jiménez-Beltran, knuser Arbeiderpartiets kronargument for å bygge gasskraftverk i Norge: - Norske gasskraftverk vil ikke føre til lavere utslipp av klimagasser totalt i Europa.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Jiménez-Beltran har 27 års erfaring fra arbeid i europeisk miljøpolitikk. I dag leder han det europeiske miljøbyrået (EEA), der også Norge er medlem. Byrået er EU's svar på vårt nasjonale Statens forurensningstilsyn.

- Ikke mulig

Uten å ville legge seg inn i nasjonale spørsmål, sier Jiménez-Beltran rett ut at Norge har store vansker med sine utslipp av klimagasser allerede.

- Dersom Norge bygger de to vedtatte gasskraftverkene på Vestlandet, vil Norge få en meget vanskelig oppgave med å nå forpliktelsene i Kyoto-avtalen. Med gasskraftverkene vil Norge øke sine utslipp kraftig. Jeg kan ikke se at det er mulig å hevde at norske gasskraftverk vil føre til lavere utslipp av klimagasser totalt i Europa, sier han.

Jiménez-Beltran mener at de som argumenterer slik ikke tar hensyn til realitetene innen det europeiske energimarkedet.

- Et hovedproblem er kostnadene knyttet til energiproduksjonen. Så lenge europeisk kullkraft er rimelig, og gasskraft langt dyrere å produsere, vil kullkrafta fremdeles være mest attraktiv. To norske gasskraftverk - dersom de blir bygget - kommer i tillegg til annen kraftproduksjon.

På spørsmål fra Dagbladet om hva som er logikken i Ap-regjeringens udokumenterte påstand, svarer Jiménez-Beltran dette:

- Norge, som de fleste andre land, forsøker å finne unnskyldninger for å øke sine klimautslipp. Norge er en stor olje- og gassnasjon, og en stor energiforbruker og produsent.

Ikke behov

Jiménez-Beltran framhever at det ikke er behov for de norske krafttilskuddene i overskuelig framtid, fordi det europeiske markedet opererer med et betydelig kraftoverskudd.

På spørsmål om hvordan Norge kan fortsette å framstille seg som er av de beste i klimaklassen, svarer han:

- En ting er intensjonene bak politikken man fører. En annen er realitetene politikken fører til.

Han mener Norge som et så rikt land, burde tatt seg råd til å utvikle forurensningsfrie, fornybare energikilder.

- Hva stopper Norge fra å investere stort innen ny teknologi innen fornybare energikilder, spør han.

Norge har økt sine samlede utslipp av klimagasser med 13 prosent på 90-tallet, mot EUs samlede reduksjon på en prosent.

Gasskraftsaken

  • 29.februar i år ber et flertall i Stortingets energi- og miljøkomite regjeringen Bondevik omgjøre SFTs utslippstillatelser slik at bygging av gasskraftverk kan komme i gang.
  • 7.mars sår regjeringen tvil om lovgrunnlaget for flertallets gassforslag.
  • Ap og Høyre pålegger regjeringen å snarest komme med forslag til endring av forurensningsloven.
  • 9.mars svarer Bondevik at Stortinget må vedta at forurensningsloven ikke svekkes som miljøpolitisk virkemiddel. Ap og Høyre avviser ultimatumet. Bondevik går av.
KRITISK: Norge forsøker å finne unnskyldninger for å øke sine klimautslipp, hevder Domingo Jiménez-Beltran.