Få jernbanen på skinner

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I grell kontrast til alle fagre løfter om å satse

kraftig på kollektivtrafikken og jernbanen, for å

få ned bilbruken og CO{-2}-utslippene, kunne vi i Aftenposten i går lese flere reportasjer om hvor dårlig det står til på dette området. Innstilte avganger gjør at folk må stå som sild i tønne på de togene som går, og godstrafikken på jernbanen er sprengt.

NSB varsler togkaos på Østlandet i hele vinter på grunn av akutt mangel på togførere. Problemene har for øvrig meldt seg allerede. Mandag ble 24 togavganger innstilt og i går ble 30 ekstra lokaltog på Østlandet i rushtida innstilt for resten av uka. Lederen for Norsk Lokomotivmannsforbund tror det vil ta minst ni måneder før NSB har klart å rydde opp i situasjonen. NSB bekrefter at selskapet ikke vil ha nok bemanning før tidligst utpå våren.

I mellomtida er passasjerene i ferd med å resignere. Det nytter ikke å klage på NSB, så stadig flere tar bilen i stedet.

Heller ikke på godssektoren klarer jernbanen

å møte behovene. En økonomi i høygir har gitt voldsom vekst i transportbehovene. Jernbanens kapasitet er sprengt og godstransporten på veiene øker kraftig. I årets fem første måneder har trailertrafikken på norske veier økt med nærmere 10

prosent, sammenliknet med samme perioden i fjor. Transportselskapene vil gjerne ha mer over på jernbanen, men CargoNet, som er videreføringen av NSB Gods, klarer ikke å ta unna mer.

Et annet sted i samme avis ble vi minnet om den lokale motstanden mot regjeringens ønske om å innføre prøveordninger med rushtidsavgift og andre trafikkregulerende tiltak for å få ned bilbruken. Men satsing på kollektivtrafikk og jernbane, ikke minst i et klimaperspektiv, er det bred politisk enighet om. Derfor er det nedslående å se hvor dårlig dette tilbudet fortsatt er. Her trengs et krafttak, og det haster.