Få jobber ledige

Det er ikke mange politidistrikter som har ledige jobber for nyutdannede.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet har ringt rundt til Norges 27 politidistrikt, for å få en oversikt over arbeidsmarkedet for nyutdannede politistudenter. Her er svarene fra 16 av dem:

Les også:
Politistudenter frykter framtida
• Justisdepartementet: - Ikke fornøyd

Agder politidistrikt:
—I Agder er det ikke lett å få jobb for politistudenter nå. Vi må forsøke å frigjøre lønnsmidler for å få budsjettet til å gå opp. Vi ønsker ikke å redusere antall politifolk, men å ikke ansette ledige stillinger er eneste mulighet til å spare inn midler. Vi har veldig stramt budsjett, sier personalsjef Reidar Heivoll.

Asker og Bærum politidistrikt:
—Budsjettet har tvunget oss til å nedbemanne, og vi har redusert antall hjemler med 50 i vårt distrikt fra 2009 til 2010. Vi må prøve å løse oppgavene våre med 50 færre ansatte, sier personalsjef Anders Hage.

Follo politidistrikt:
—Vi er i en nedbemanningsfase hvor vi har gått fra 330 til 300 stillinger i 2010 fordi det er mindre penger. Vi må nok være der vi er nå, eller i verste fall kutte flere stillinger. Vi skulle gjerne hatt flere folk, men må tilpasse oss rammene i budsjettet, sier administrasjonssjef Kai Snipstad.

Gudbrandsdal politidistrikt:
—I fjor fikk vi øremerket to nye stillinger for nyutdannede studenter, og fikk ansatt disse. Er bra med søkere til ledige stillinger, som jo betyr at er konkurranse om jobbene, sier administrasjonssjef Torun Mellison.

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt:
—Vi har fått signaler om at får samme budsjett i år som i fjor, og har ingen planer om nedbemanning. Det blir nok mer status quo, men er spent på om vi får ekstra midler til å ansette nyutdannede studenter. Vi har flere søkere enn tidligere, og ansienniteten på disse er høyere enn før, sier administrasjonssjef Modolf Haraldseid.

Hedmark politidistrikt:
—Vi har ingen ledige stillinger per i dag. Vi har strammere budsjett nå enn tidligere, og vil være behovsprøving hvis folk slutter av økonomiske årsaker. Vi har også et høyere antall søkere på grunnstillinger nå enn tidligere, sier personalsjef Anne Kristin Sandnes.

Helgeland politidistrikt:
—Det har vært mangel på politifolk tidligere, men nå får vi flere søkere og det ser ut til at folk er villige til å flytte på seg. I 2009 hadde vi problemer med å få folk, men ikke lenger. I fjor tok vi inn 13-14 av de som gikk ut, sier administrasjonssjef Tom Meyer.

Hordaland politidistrikt:
Har per i dag to grunnstillinger ledige. Lyser fortløpende ut stillinger, og melder om at generelt greit å få folk.

Nordmøre og Romsdal politidistrikt:
—Vi har et krevende budsjett, og da vil det være en løpende vurdering om kan ansette flere. De siste årene har vi skjært ned åtte politistillinger, men det vil likevel alltid være noen ledige stillinger i løpet av året. Det kan hende at vi utsetter ansettelser med noen måneder på grunn av budsjettet, sier personalsjef Oddbjørg Sporsheim.

Oslo politidistrikt:
—Vi fikk økt bevilgning på statsbudsjett for 2011, og skal tilsette 22 nye politistudenter fra sommeren 2011. Vi vet at kombinasjon naturlig avgang og at politifolk søker andre jobber, gjør at det nok blir flere enn de 22 som får jobb i Oslo-politiet i 2011. Dette er ikke snakk om nye stillinger, men vedlikehold og utskifting av besatte stillinger. Har ikke ansettelsesstopp, sier politiinspektør Gunnar Fugelsø.

Romerike politidistrikt:
—Vi er ett av de mest attraktive politidistriktene, og har ikke problemer med å få folk. Vi kunngjør fortløpende det vi har ledig av stillinger og håper vi slipper å ha ledige stillinger på hold. Nå venter vi og ser på nytt budsjett, sier administrasjonssjef Sissel R. Bjerke.

Salten politidistrikt:
—Vi venter på budsjettet for i år, men har fullt besatt alle stillingene hos oss nå. I 2010 har vi hatt full bemanning, som er en stund siden sist. Det er større søkermengde til de mest sentrale stillingene vi har, men i fjor fikk vi også ansatt en person i det vi kaller region ytre, som er Meløy, sier personalrådgiver Ann-Kristin Berg.

Søndre Buskerud politidistrikt:
—Per i dag har vi ingen ledige stillinger. Vi har ikke bevisst holdt igjen stillinger hos oss, men det er flere søkere enn ledige stillinger for politiutdannede, sier personalsjef Jan Magne Hagen.

Vestfinnmark politidistrikt:
—I fjor ansatte vi 9 nyutdannede politifolk som gikk ut i 2010, og vi besetter de stillingene vi har fortløpende. Vi har ikke problemer å få folk. Nå er det arbeidsgivers marked, siden de har overprodusert politiutdannede, sier Jan Rudi Pedersen.

Vestfold politidistrikt:
—Ved årsslutt har vi 13 ansatte som ble uteksaminert i 2010. Vi har alltid god søkermasse, men opplever en økning fra nyutdannede søkere. Vi er et stort sommerfylke. I fjor hadde vi mer enn 40 sommervikarer inne, og gjør samme i sommer, sier administrasjonssjef Annett Finsveen.

Østfinnmark politidistrikt
—Per i dag har vi ikke noen ledige stillinger for politistudenter, men det kommer en i Lebesby om noen uker. Vi tilsatte 10 eller 11 som gikk ut i 2010, som er mye til vårt distrikt å være. Vi har ikke et rekrutteringsproblem, sier personal- og informasjonsrådgiver Trude Danielsen.

Les også:
Politistudenter frykter framtida
• Justisdepartementet: - Ikke fornøyd